Józsué könyve 1-12 fejezet

2023-11-30 Admin 0

A honfoglalás Izráel történetében jelentős fordulópont volt, hiszen az Ábrahámnak tett ígéret beteljesedett. A megszokott felosztás szerint ez a könyv a történeti művek közé sorolható, […]

Mózes 5. könyve 20-34 fejezet

2023-11-14 Admin 0

Hadkötelességnél figyelembe vették a férfi állapotát: A háborúban, amit Isten rendelt el, csak teljes szívvel volt szabad részt venni. A hadsereget nem gyengíteni, hanem erősíteni […]

Kolossé 2, 6-7

2023-11-04 Admin 0

„Mivel, tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg épüljetek fel őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok […]

Mózes 5. könyve 1-19 fejezet

2023-10-25 Admin 0

Deuteronomium – Második törvénykönyv Ez Jósiás király (Kr. e 639-606) uralkodásának 18. évében a templom helyreállítása közben találták meg ezt a törvénykönyvet. „Amikor a király […]

Mózes 4. könyve 20-36 fejezet

2023-10-13 Admin 0

Közeledünk a negyven éves vándorlás végéhez, és még élnek néhányan abból a nemzedékből, akiknek Isten megtiltotta Kánaánba való belépést. Ilyen volt Mirjám, aki közel a […]

Mózes 4. könyve 1-19 fejezet

2023-09-27 Admin 0

Számokat tartalmaz a könyv, hiszen a könyv elején(Sinai hegy) és a könyv végén (Jordán) is népszámlálásról számol be. Itt Izráel számbavételét az ÚR rendelte el, […]

Mózes 3. könyve (Leviticus)

2023-09-13 Admin 0

Liber Leviticus  – Lévitákra vonatkozó könyv Lévitán tágabb értelemben Izráel népét kell értenünk. „Mózes harmadik könyve főként áldozatokra, megtisztulásokra és ünnepekre vonatkozó kultikus elírásokat tartalmaz. […]