Józsué 6, 20

2022-09-12 Admin 0

„Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket. És amikor meghallotta a nép a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki és a kőfal […]

Pál levele Filemonhoz

2022-09-05 Admin 0

Ez a levél Kr. u. 59 körül íródott talán Rómában. Ez egy magánlevél a Kolosséban élő Filemonhoz. Filemon Pál hatására, az ő igehirdetése nyomán lett […]

Egészséges életmód

2022-08-14 Admin 0

„Bizony mondom nektek ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a […]

A látó szemek

2022-07-13 Admin 0

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” (Máté 5, 8) Jan, Krisztusnak derék bizonyságtevője, fiatal korában utazást tett Brazíliába. Annak idején vitorláshajókon utaztak, […]

Pál levele Tituszhoz

2022-07-06 Admin 1

A pásztori levelekbe tartozó levél fogságban, Rómában született Kr. u. 65-ben. Titusz a krétai gyülekezet elöljárója, akinek Kréta városaiban presbiterek szolgálatba állítása volt Páltól adott […]

Pál első levele Timóteushoz

2022-05-27 Admin 0

Timóteushoz írt két levél és Tituszhoz írt levél alkotják a pásztori leveleket, amelyek nem egyházközségeknek, hanem egyházvezetőknek szólnak. Számukra ad útbaigazítást. Keletkezési helyük talán Róma […]

Betiltanák a Bibliát

2022-05-26 Admin 0

Első hallásra furcsának tűnik, de vannak, talán nem is kevesen, akik képesek elhinni, hogy a Biblia betiltásával végre el lehetne érni a békességet a világon. […]

2 Korinthus 9,7

2022-05-02 Admin 0

„ Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jószívű adakozót szereti az Isten” Isten szolgájának meg kell tanulnia adni […]