2 Korinthus 9,7

2022-05-02 Admin 0

„ Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jószívű adakozót szereti az Isten” Isten szolgájának meg kell tanulnia adni […]

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz

2022-04-29 Admin 0

Pál apostol második térítői útján jutott el Silás és Timótheus társaságában az Égei-tenger thermae-i öblénél levő Thessalonikába, a mai Thessalonikibe, a római birodalom Macedónia tartományának […]

Jelenések 3, 20

2022-04-16 Admin 0

„ Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek:ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem.” Egy […]

Pál levele a kolosséiakhoz

2022-04-08 Admin 0

Kolossé Efezustól kb. 180 km-re feküdt keletre. A szomszéd városokkal – Laodicea, Hierápolisz – közösen a kis-ázsiai textilipar fontos központja volt. Pál nem járt Kolosséban, […]

Pál levele a filippiekhez

2022-03-22 Admin 0

Filippi – város Macedóniában, amelyet II. Fülöp, Nagy Sándor apja alapította Kr. e. 358-ban. Kr. e. 42-ben Marcus Antonius és Octavianus itt harcolt a két […]

Pál levele az efezusiakhoz

2022-03-11 Admin 0

Efézus nemcsak Kisázsiának, hanem az akkor ismert világnak is egyik legnevezetesebb városa volt. Lakóinak száma kétszázezer körül lehetett, így, mindjárt a legnagyobbak: Róma, Korinthus, Alexandria […]

Pál levele a galátákhoz

2022-02-28 Admin 0

„Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre.” (Lukács 15, 7) Galatia […]

Róma 12,2

2022-02-23 Admin 0

„ és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és […]