Mózes 1. könyv 1-11 fejezet

2023-06-02 Admin 0

Ezt a részt nevezzük őstörténetnek is, hiszen a kezdetektől fogva kapunk képet Isten alkotó munkájáról. „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld […]

Ószövetség áttekintése

2023-05-16 Admin 0

A keresztyén ember Isten közelében él. Áthatja Őt az Atya szeretete, a Fiú áldozata és a Szentlélek pártfogása. Napjait abban éli, hogy hallgatva Isten elhívására, […]

Csoda az állomáson

2023-05-05 Admin 0

„És nem közönséges csodákat cselekedett az Isten” (Csel 19,11) Vasárnapi iskolás konferenciánk volt. A környék községeiből nyolcvan gyermek jött össze, s nagy örömben, sok áldással […]

Jelenések könyve

2023-03-28 Admin 0

Ezt a könyvet Patmosz szigetén írta János apostol Kr. u. 95-96 évben. A Jelenések könyve keresztyén apokalipszis. Összekötő kapocs az Ószövetség és az Újszövetség között, […]

1Tessz 5, 6

2023-03-08 Admin 0

„Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!” (1Tesz 5,6) Mikor hajlamos a hívő ember leginkább „aludni”? Amikor minden körülményünk jó. […]

Júdás levele

2023-02-06 Admin 0

A levél szerzője Jézus legkisebb testvére, keletkezésének időpontja Kr. u. 70-79. A levél célja az egyháznak adott egységes hit megvédése minden rontástól. A levél elején […]

Figyelmeztetés, amikor rossz úton jársz

2023-02-01 Admin 0

„Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa ’’ (Zsidók 12, 11) Szeretnéd […]

János második és harmadik levele

2023-01-24 Admin 0

A második és harmadik levél keletkezésének időpontja és körülményei megegyeznek az első levéllel. A második levél egy meghatározott gyülekezetnek szól, azzal a céllal, hogy rövid […]

János első levele

2023-01-07 Admin 0

A jánosi levelek a katolikus levelek közé tartoznak. A tradíció szerint János apostol a levelek szerzője, de sokan úgy vélik, hogy a János körül kialakult […]