János második és harmadik levele

2023-01-24 Admin 0

A második és harmadik levél keletkezésének időpontja és körülményei megegyeznek az első levéllel. A második levél egy meghatározott gyülekezetnek szól, azzal a céllal, hogy rövid […]

János első levele

2023-01-07 Admin 0

A jánosi levelek a katolikus levelek közé tartoznak. A tradíció szerint János apostol a levelek szerzője, de sokan úgy vélik, hogy a János körül kialakult […]

Péter második levele

2022-11-16 Admin 0

Feltehetőleg ez az utolsó irat, amelyet felvettek az újszövetségi kánonba. Egyháztudósok abban értenek egyet, ez a levél Péter apostol tekintélyes neve alatt ismeretlen szerző alkotása, […]

Péter első levele

2022-10-30 Admin 0

Ezt a levelet Péter apostol Rómában írta Kr. u. 60 körül. Ez a levél a katolikus levelek közé tartozik. Ezt a levelet nevezik a reménység […]

Jakab levele

2022-10-20 Admin 0

A levél szerzőjének tradicionálisan Jézus testvérét Jakabot tartják, aki a Jeruzsálemben működő keresztyén gyülekezet egyik vezetője volt. A levél keletkezési ideje bizonytalan, de mindenképpen Kr. […]

A zsidókhoz írt levél

2022-09-28 Admin 0

A levél írója ismeretlen. Annyi tudható róla, hogy magas műveltséggel rendelkező zsidó származású keresztyén volt, aki talán még Timóteust is ismerte. A levél keletkezési helye […]

Pál levele Filemonhoz

2022-09-05 Admin 0

Ez a levél Kr. u. 59 körül íródott talán Rómában. Ez egy magánlevél a Kolosséban élő Filemonhoz. Filemon Pál hatására, az ő igehirdetése nyomán lett […]

Pál levele Tituszhoz

2022-07-06 Admin 1

A pásztori levelekbe tartozó levél fogságban, Rómában született Kr. u. 65-ben. Titusz a krétai gyülekezet elöljárója, akinek Kréta városaiban presbiterek szolgálatba állítása volt Páltól adott […]

Pál első levele Timóteushoz

2022-05-27 Admin 0

Timóteushoz írt két levél és Tituszhoz írt levél alkotják a pásztori leveleket, amelyek nem egyházközségeknek, hanem egyházvezetőknek szólnak. Számukra ad útbaigazítást. Keletkezési helyük talán Róma […]