Mózes 1. könyv 1-11 fejezet

2023-06-02 Admin 0

Ezt a részt nevezzük őstörténetnek is, hiszen a kezdetektől fogva kapunk képet Isten alkotó munkájáról. „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld […]

Ószövetség áttekintése

2023-05-16 Admin 0

A keresztyén ember Isten közelében él. Áthatja Őt az Atya szeretete, a Fiú áldozata és a Szentlélek pártfogása. Napjait abban éli, hogy hallgatva Isten elhívására, […]

Jelenések könyve

2023-03-28 Admin 0

Ezt a könyvet Patmosz szigetén írta János apostol Kr. u. 95-96 évben. A Jelenések könyve keresztyén apokalipszis. Összekötő kapocs az Ószövetség és az Újszövetség között, […]

Júdás levele

2023-02-06 Admin 0

A levél szerzője Jézus legkisebb testvére, keletkezésének időpontja Kr. u. 70-79. A levél célja az egyháznak adott egységes hit megvédése minden rontástól. A levél elején […]

János második és harmadik levele

2023-01-24 Admin 0

A második és harmadik levél keletkezésének időpontja és körülményei megegyeznek az első levéllel. A második levél egy meghatározott gyülekezetnek szól, azzal a céllal, hogy rövid […]

János első levele

2023-01-07 Admin 0

A jánosi levelek a katolikus levelek közé tartoznak. A tradíció szerint János apostol a levelek szerzője, de sokan úgy vélik, hogy a János körül kialakult […]

Péter második levele

2022-11-16 Admin 0

Feltehetőleg ez az utolsó irat, amelyet felvettek az újszövetségi kánonba. Egyháztudósok abban értenek egyet, ez a levél Péter apostol tekintélyes neve alatt ismeretlen szerző alkotása, […]

Péter első levele

2022-10-30 Admin 0

Ezt a levelet Péter apostol Rómában írta Kr. u. 60 körül. Ez a levél a katolikus levelek közé tartozik. Ezt a levelet nevezik a reménység […]

Jakab levele

2022-10-20 Admin 0

A levél szerzőjének tradicionálisan Jézus testvérét Jakabot tartják, aki a Jeruzsálemben működő keresztyén gyülekezet egyik vezetője volt. A levél keletkezési ideje bizonytalan, de mindenképpen Kr. […]

A zsidókhoz írt levél

2022-09-28 Admin 0

A levél írója ismeretlen. Annyi tudható róla, hogy magas műveltséggel rendelkező zsidó származású keresztyén volt, aki talán még Timóteust is ismerte. A levél keletkezési helye […]