Józsué könyve 1-12 fejezet

2023-11-30 Admin 0

A honfoglalás Izráel történetében jelentős fordulópont volt, hiszen az Ábrahámnak tett ígéret beteljesedett. A megszokott felosztás szerint ez a könyv a történeti művek közé sorolható, […]

Mózes 5. könyve 20-34 fejezet

2023-11-14 Admin 0

Hadkötelességnél figyelembe vették a férfi állapotát: A háborúban, amit Isten rendelt el, csak teljes szívvel volt szabad részt venni. A hadsereget nem gyengíteni, hanem erősíteni […]

Mózes 5. könyve 1-19 fejezet

2023-10-25 Admin 0

Deuteronomium – Második törvénykönyv Ez Jósiás király (Kr. e 639-606) uralkodásának 18. évében a templom helyreállítása közben találták meg ezt a törvénykönyvet. „Amikor a király […]

Mózes 4. könyve 20-36 fejezet

2023-10-13 Admin 0

Közeledünk a negyven éves vándorlás végéhez, és még élnek néhányan abból a nemzedékből, akiknek Isten megtiltotta Kánaánba való belépést. Ilyen volt Mirjám, aki közel a […]

Mózes 4. könyve 1-19 fejezet

2023-09-27 Admin 0

Számokat tartalmaz a könyv, hiszen a könyv elején(Sinai hegy) és a könyv végén (Jordán) is népszámlálásról számol be. Itt Izráel számbavételét az ÚR rendelte el, […]

Mózes 3. könyve (Leviticus)

2023-09-13 Admin 0

Liber Leviticus  – Lévitákra vonatkozó könyv Lévitán tágabb értelemben Izráel népét kell értenünk. „Mózes harmadik könyve főként áldozatokra, megtisztulásokra és ünnepekre vonatkozó kultikus elírásokat tartalmaz. […]

Mózes 2. könyv 19-40 fejezet

2023-08-13 Admin 0

„Az Exodus könyve középpontjában a Sinai-hegyi szövetségkötés áll. A szövetségkötés törvényadással van összekötve: az Isten akarata szerint való élet a szövetséges hűség bizonyítéka.” (Jubileumi kommentár […]

Mózes 2. könyv 1-18 fejezet

2023-07-12 Admin 0

József halála után úgy 10 évvel az egyiptomiaknak elegük lett a hikszosz-fáraókból, mert valószínűleg idegen népekkel telepítették be Egyiptom északi részét. Ie. 1570 táján elűzték […]

Mózes 1. könyv 37-50 fejezet

2023-06-19 Admin 0

Hikszosz fáraók uralkodása Egyiptomban (ie. 1750 – ie. 1580), ezek az idegen hódítók azért, hogy a bennszülött egyiptomiak erejét gyengítsék, szívesen fogadtak idegen bevándorlókat. Nevük […]

Mózes 1. könyv 12-36 fejezet

2023-06-11 Admin 0

Három ősatyát neveznek pátriárkának – Ábrahám, Izsák, Jákób Az Ószövetség szerint Ábrahám Ádámtól a 20., míg Noétól a 10. nemzedékhez tartozott. Ábrahám és rokonsága (ie […]