Elmélkedések

Fogságban is szabadon

2019-05-06 // 0 Comments

“Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.” (Jelenések […]

A Sátán gyengítő módszerei

2019-04-13 // 0 Comments

“..de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jakab 4,7b) Tanulmányozzuk a Nehémiás könyve 4-6 fejetezeit, a Károli fordítás szerint. A történet felismerhetően kiábrázolja, hogy […]

Eltalálva

2019-03-24 // 0 Comments

“És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!” (Lukács 13,12) Az asszonyok karzatán elzárva, elkülönítve az asszony azt gondolhatta, […]

Ne csak a maradékot!

2019-01-25 // 0 Comments

“Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (2Péter […]

A lélekvándorlásról

2019-01-01 // 0 Comments

“És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a […]

Bűnvallás

2018-12-23 // 0 Comments

“Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem.” (Zsoltárok 32,5) Amikor szándékosan vétkezünk, Isten uralma ellen lázadunk az életünkben – aztán […]

Serkentésre van szükségünk

2018-11-18 // 0 Comments

“Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre.” (1Péter […]

Aki hisz nem szégyenül meg

2018-11-01 // 0 Comments

“Igazságodról beszél a szám és szabadító tetteidről mindennap, bár nem tudom felsorolni őket.” (Zsoltárok 71,15) Valaki egy evangelizáció után elbeszélte az igehirdetőnek, hogy mit élt […]

1 2 3 11