Elmélkedések

A kovász

2019-09-17 // 0 Comments

“Mihez hasonlítsam az Isten országát ? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt” (Lukács 13,20-21) […]

Keresd a csendet!

2019-08-04 // 0 Comments

“…és tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát…” (1 Tessz 4,11) Zajos világban élünk, autók, motorkerékpárok, teherautók, repülők szinte állandóan útban vannak […]

Maszatos ablakok

2019-07-15 // 0 Comments

“” …végezetre eltétetett nekem az igazság koszorúja, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon, de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva […]

A türelemről

2019-06-06 // 0 Comments

“Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.” (Kolossé 1,11) A türelem nem bölcsesség, de egy […]

Fogságban is szabadon

2019-05-06 // 0 Comments

“Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.” (Jelenések […]

A Sátán gyengítő módszerei

2019-04-13 // 0 Comments

“..de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.” (Jakab 4,7b) Tanulmányozzuk a Nehémiás könyve 4-6 fejetezeit, a Károli fordítás szerint. A történet felismerhetően kiábrázolja, hogy […]

Eltalálva

2019-03-24 // 0 Comments

“És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!” (Lukács 13,12) Az asszonyok karzatán elzárva, elkülönítve az asszony azt gondolhatta, […]

1 2 3 11