Hozsanna

2019-12-26 Admin 0

„Ti, földi országok, énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak!” (Zsolt 68,33) Látom az élő Jézust tűzfelhőben visszatér. Hódol majd a mindenség. Ő él! Látom örök kegyelmét […]

Legyen világosság!

2019-10-08 Admin 0

A film megnézhető itt: Legyen világosság! „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, […]

A hit nyilai

2019-09-14 Admin 0

A film megnézhető itt: A hit nyilai „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig […]

Patch Adams

2019-08-19 Admin 0

A film megnézhető itt: Patch Adams „Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj.” (Zsolt 37,3) A kórház csendes, steril, komor […]

Mindenek előtt

2019-08-10 Admin 0

A film megnézhető itt: Mindenek előtt „Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít.” (Filippiek 4,13) Egy fiatal nő világát alaposan felforgatja, amikor váratlanul […]

Ez a mi időnk

2019-07-28 Admin 0

A film megnézhető itt: Ez a mi időnk „Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön […]

Reménységem

2019-07-21 Admin 0

„Ti, földi országok, énekeljetek Istennek, zengjetek az Úrnak!” (Zsolt 68,33) Távol kerültem jelenlétedtől, nem volt remény, hogy elérjelek. Kétségbe esve kerestem arcod, segítségül hívtam neved. […]

Mózes 1-2

2019-06-18 Admin 0

A film megnézhető itt: Mózes „Most azért menj! Elküldelek téged a fáraóhoz: vezesd ki népemet, Izráel fiait Egyiptomból!” (2Mózes 3, 10) Az Úr a fáraó […]

Örökké a szívemben élsz

2019-06-08 Admin 0

A film megnézhető itt: Örökké a szívemben élsz „Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.” (Máté 6, […]