91. zsoltár

2020-03-20 Admin 0

“Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az ÚRnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom! Mert ő ment meg téged […]

Kiálts az Úrhoz

2020-03-18 Admin 0

“Énekeljetek Istenünknek, zengjetek, énekeljetek Királyunknak, zengjetek!” (Zsolt 47,7) Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te Minden napon magasztalom a Te szereteted nagy voltát Vigaszom, […]

1Péter 5,6

2020-03-11 Admin 0

“Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.” (1Péter 5,6) Amikor Isten gyermekei megalázzák magukat, akkor megengedik a Mennyei Atyának, […]