A próféta, aki mindig rosszat jövendölt

„Izrael királya ezért összegyűjtötte a prófétákat, mintegy négyszáz embert, és ezt kérdezte tőlük: Elmenjek-e harcolni Rámót- Gileádért, vagy letegyek róla? Ők így feleltek: Vonulj föl, mert az Úr a király kezébe adja azt! Jósáfát azonban ezt mondta: Nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk? Izrael királya így felelt Jósáfátnak: Van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál jót, hanem csak rosszat. Mikájehú, Jimlá fia az. Jósáfát erre így szólt: Ne mondjon ilyet a király!” (1 Királyok 22, 6-9)

Mit számíthat egy próféta véleménye közel négyszáz másikéval szemben? Nem sokat.
Jósáfát király mégis ragaszkodott hozzá, hogy hallgassák meg Mikájehút is. Gyanús volt neki, hogy minden próféta kivétel nélkül jó szerencsét jövendölt . És milyen igaza volt! Pedig ezek a buzgó férfiak mindent elkövettek, hogy meggyőzzék a két hadba induló királyt, hogy győzni fognak az
arámiak ellen. Még látványosság is volt. Cidkijjá vasszarvakat készített, és azt mondta Ahábnak, hogy „ezekkel ökleled az Arámot, amíg csak el nem pusztítod „. Igazi show műsor! Hadonászott hozzá, hogy minél hitelesebb legyen a mondanivalója. A társai ott sántikáltak körülötte, és mindenki
lelkesen helyeselt neki.

Ekkor jött Mikájehú . Igazat jövendölt, vagyis teljes vereséget. Egy mellőzött „csóró” próféta véleménye négyszáz elismert sikerteológiát képviselő prófétával szemben. Nem túl biztató kilátások. Mikájehú ekkor olyan háttéreseményekre világított rá, amiknek a meglátására ritkán van példa a Bibliában. Belátott a mennybe, és döbbenetes párbeszédet hallott arról , hogy hogyan lett kiküldve egy hazug lélek a négyszáz prófétához, csakhogy Aháb becsapva elmenjen a csatába, és elvesszen. Félelmetes!

Más embernek elég lett volna ennyi is, hogy észre térjen, de itt senki sem hökkent meg. Aháb nem rettent meg, de furcsa módon Jósáfát sem, pedig róla azt tudjuk, hogy azt cselekedte, ami helyes volt az Úr előtt. Istenfélő létére nem kellett volna a gonosz Ahábbal egy úton járnia, mert mi köze a hívőnek a hitetlenhez. (2Kor 6, 15b ) A jövendölést megértve visszafordulhatott volna.

Cidkijjá rögtön felháborodott, és arcul csapta Mikájehút, amiért hazugnak nevezte őt és a társait. Tipikus reakció egy magabiztos felfuvalkodott embertől. Hogy merészeli őt Mikájehú megkérdőjelezni? Bizonyos, hogy a hazug lélek jól végezte a munkáját, mert senki nem alázkodott meg Isten üzenetére. A megtévesztés tökéletes volt. Előképe annak a világméretű hitetésnek , amiről a Jelenések 16,14 beszámol: „mert ördögök lelkei ezek, akik
jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára.”

És senki nem fogja észrevenni a hazugságot, csak aki Istentől való. Az igazmondó próféták nem népszerűek. Ők azok, akik feltárják az igazságtalanságokat, figyelmeztetnek a bűnökre, és az ítéletre, és megtérésre hívják az embereket. A prófétai szó ugyanis világít a sötétben. ( 2Péter 1,19 ).

Az emberek gyűjtenek maguknak hamis prófétákat, lelkesednek értük, mert jót mondanak róluk, mert viszket a fülük az igazság meghallására (2 Tim 4,3 ).
Milyen jól hangzik az ilyeneknek a kellemes púderezés: béke, biztonság, jólét, siker, vagy amit hallani akartok. A vég idején sok hamis próféta fog támadni , akik sokakat elhitetnek (Máté 24, 24-26). Ezen nem kell meglepődni, Jézus előre megmondta.

Mikájehú persze börtönbe került, ezzel Aháb tovább növelte a gonosz cselekedeteinek a listáját. Nos, tényleg rosszat jövendölt Mikájehú? Valójában jót, csak ez nem tetszett az öntelt Ahábnak. Ha megfogadták volna az intést, hogy térjenek vissza békességgel és ne harcoljanak most az arámiak ellen, akkor nem nyilazzák le Ahábot a csatában, és kapott volna még időt, hogy elgondolkozzon a dolgokon. De ő gyűlölte az igaz szót, és a jövője a gonoszságának az eredménye lett.

Urunk áldunk Téged, amiért minden nap velünk vagy, és megvédesz a gonosztól. Adj nekünk képességet, hogy megértsük a figyelmeztetéseidet, és különbséget tudjunk tenni igazság és hitetés között. A mai időkben szükségünk van erre. Szeretnénk melletted mindvégig kitartani, ebben erősíts minket.

Ámen.

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*