Amint Noé és Lót napjaiban volt

„És amint a Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is: ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Azután jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyan így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik„ (Lukács 17,26-30)

Nem véletlenül példálózik Jézus a Noé és a Lót napjaival, amikor a saját visszajöveteléről beszél. A két időszakban élő ember csoportban az a közös, hogy nagyon istentelenek és bűnösök voltak, és a vég idején is hasonlóan gonosz lesz a világ állapota.

Tömör, súlyos megállapítások jellemzik a Noé napjaiban élőket. Az emberek istentelensége annyira megnőtt a földön, hogy szüntelen csak a gonosz dolgokon gondolkodtak, és azt meg is valósították
(1 Móz 6,5). Ilyenek voltak már ifjú koruk óta (1 Móz 8,21), és mindenféle erőszakosság sűrűn előfordult közöttük (1 Móz 6,13).

A gonosz gondolatok eredménye: gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások (Mt 15,19).

Tették ezeket annak ellenére, hogy Isten mindennel ellátta őket: ehettek, ihattak, házasodtak, még csak ültetni se kellett, mert bőven termett a föld magától is. Házaikat megtöltötte Isten javakkal, ők pedig álnok módon azt mondták, hogy távozzon el tőlük az Isten (Jób 22, 15-18). A romlottság előzménye az volt, hogy Isten fiai keveredtek az emberek lányaival, és feleségül vették azokat. A bűn következménye lett, hogy megváltozott a gondolkodásmódjuk, és a föld betelt erőszakossággal. Csöppet sem zavarta őket, amikor Isten úgy döntött, hogy leszállítja az emberek életidejét 120 évre. Noé volt az egyedüli igazsághirdető abban a világban. Hosszú éveken át próbálta meggyőzni az embereket, de nem hallgattak rá. Hitte, hogy csak a bárka által menekülhetnek meg az özönvíztől (Zsid 11,7), de a bűntől eltompult agyúak előtt ez nevetség és gúny tárgya lehetett. Hogyan is vehették volna észre azt a napot, amikor elkezdődött az ítélet! Semmit sem vettek észre!
(Mt 24, 37-39)

Lót idejében Sodoma és Gomora erkölcsi állapota is szörnyű volt,felettébb gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt (1 Móz 13,13). A környék földrajzi adottsága kitűnő volt, a Jordán bővizű mellékein terültek el a városok, és olyan volt a vidék, mint az Úr kertje, vagy mint Egyiptom földje (1 Móz 13,10). Ezért tetszett meg Lótnak a hely. Elébb Sodomáig táborozott, majd beköltözött oda. Nem sejtette, hogy a gonoszság fellegvárába érkezett. A lakosok itt is ehettek, ihattak kedvükre, vettek, adtak, ültettek, építettek, de nem olvassuk, hogy házasodtak volna (Lk 17,28-29 , mert a szexuális eltévelyedés minden fajtáját űzték, fajtalankodtak napról napra (2 Pét 2, 8-6).

Ifjú és öreg, kivétel nélkül így cselekedett ( 1 Móz 19,4 ), és az erőszaktól sem riadtak vissza (1 Móz 19,9). Paráznaságukkal a testüket megfertőzték, Isten felségét megvetették, és a mennyei hatalmasságokat káromolták (Júd 8). Gondtalan békességben és bőségben éltek, de kevélyek lettek, a szegényt nem pártolták, felfuvalkodtak és utálatossá váltak( Ez 16, 49-50 ). Természetüknél fogva helyeselték egymás paráznaságait, hazugságait, gonoszságait, és senki sem akart megtérni ebből az állapotból ( Jer 23,14 ). Az ítéletük kihirdetését Lót vejei pont olyan tréfának vették, mint a Noé idejében élők (1 Móz 19,14). Isten kénköves tüzes esőt bocsátott Sodomára, Gomorára, és egy pillanat alatt elsüllyedt a környék kéz érintése nélkül (1 Móz 19, 24-25 Sir 4,6 ). A hely puszta és terméketlen lett (5 Móz 29, 23), és többé nem lakta azt ember (Jer 49, 17-18). Az ítélet annyira szokatlan és gyors volt, hogy az ÓSZ és az ÚSZ prófétái egyaránt elrettentő példaként említik az esetet, a bűn következményeként.

A mai társadalmak rohamosan süllyednek Sodoma színvonalára. Egyre nyíltabban tolerálják a bűnt, támogatják az abortuszt, a szexuális eltévelyedéseket, sőt már kérkednek is vele. A mágiák, mesék és mítoszok, boszorkányságok, csalások,csodakeresések, elhitetések egyre jobban terjednek. Az Isten igéjét sok helyen kiforgatják, egyáltalán nem értik, vagy súlyosan félreértik. A Jézust várókat csúfolják, gúnyolják, a Sátán félrevezetéseit elhiszik, és alig lesz, aki különbséget tud majd tenni jó és rossz között. Nem fogják megérteni azokat a jeleket, amelyek megelőzik a Jézus visszajövetelét, és az ítélet ugyan olyan váratlanul szakad rájuk, mint a régi idők embereire. Értelmük annyira elváltozik, hogy képtelenek lesznek felfogni az igazságot. A kevés istenfélő üldözött lesz, és szenvedni fog a gonoszság láttán, mint ahogy Lót is gyötrődött emiatt naponta.

Az özönvíz és Sodoma története rávilágít arra, hogy Isten az övéit elébb biztonságba helyezi, nem engedi, hogy bajuk essen, és csak utána kezdődik el az ítélet. Lótot megvédte a két angyal, és a sodomai férfiak nem tudtak betörni a házába, a hirtelen rájuk szakadó vakság miatt. Addig nem kezdődhetett el az ítélet, míg Lót a városban volt! Addig nem kezdődhetett el az özönvíz sem, amíg Noé és a vele lévők mind egy szálig be nem kerültek a bárkába. És addig nem kezdődhet el a vég idején a romlott Babilon ítélete sem, amíg Isten népe ki nem fut onnan ( Jel 18,4 ). Mert Isten semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti a szolgáinak, a prófétáknak (Ámos 3, 7). Az Úr népe nem tudatlan az idők megítélésével kapcsolatban, és nem marad védtelenül a szorongató helyzetekben. Minden körülmény az Isten magasságos terveit szolgálja, és megengedi, hogy részei legyünk annak. A hívők megkapják és megértik Isten üzeneteit, a többiek nem tudnak ezzel mit kezdeni, ellenállnak, és ingerli őket.

Akik elfogadják, hogy Jézus Krisztus hagyta magát felszegezni a megváltásukért, azok látják a mennyei dolgokat. Másokat a bűneik fogják a földhöz szegezni, és nem láthatják a mennyet.

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*