Pál első levele Timóteushoz

2022-05-27 Admin 0

Timóteushoz írt két levél és Tituszhoz írt levél alkotják a pásztori leveleket, amelyek nem egyházközségeknek, hanem egyházvezetőknek szólnak. Számukra ad útbaigazítást. Keletkezési helyük talán Róma […]

Pál első levele a thesszalonikaiakhoz

2022-04-29 Admin 0

Pál apostol második térítői útján jutott el Silás és Timótheus társaságában az Égei-tenger thermae-i öblénél levő Thessalonikába, a mai Thessalonikibe, a római birodalom Macedónia tartományának […]

Pál levele a kolosséiakhoz

2022-04-08 Admin 0

Kolossé Efezustól kb. 180 km-re feküdt keletre. A szomszéd városokkal – Laodicea, Hierápolisz – közösen a kis-ázsiai textilipar fontos központja volt. Pál nem járt Kolosséban, […]

Pál levele a filippiekhez

2022-03-22 Admin 0

Filippi – város Macedóniában, amelyet II. Fülöp, Nagy Sándor apja alapította Kr. e. 358-ban. Kr. e. 42-ben Marcus Antonius és Octavianus itt harcolt a két […]

Pál levele az efezusiakhoz

2022-03-11 Admin 0

Efézus nemcsak Kisázsiának, hanem az akkor ismert világnak is egyik legnevezetesebb városa volt. Lakóinak száma kétszázezer körül lehetett, így, mindjárt a legnagyobbak: Róma, Korinthus, Alexandria […]

Pál levele a galátákhoz

2022-02-28 Admin 0

„Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre.” (Lukács 15, 7) Galatia […]

Pál első levele a korinthusiakhoz

2022-01-29 Admin 0

“….. az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van… „ (1Kor 1,2a) Pál a második missziói útján Kr. u. 51-52 körül másfél évet töltött Korinthusban. Távozása után felütötte […]