1Királyok 11, 4-9

2016-03-08 Admin 0

„Így történt, hogy Salamonnak a szívét vénségére más istenekhez hajlították feleségei, és szíve nem volt teljesen Istenéé, az ÚRé, mint volt apjának, Dávidnak a szíve. […]

1Sámuel 2, 12-17 és 22-25

2016-03-07 Admin 0

„Éli fiai azonban elvetemült emberek voltak, nem törődtek az ÚRral. A papok szokása a néppel szemben az volt, hogy ha valaki áldozatot mutatott be, odament […]

1Kor 3, 16-17

2016-03-06 Admin 0

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten […]

Ézsaiás 40, 30-31

2016-01-29 Admin 0

„Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem […]

Ézsaiás 38, 18-20

2016-01-26 Admin 0

„Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akárcsak […]

Ézsaiás 32, 15-20

2016-01-20 Admin 0

„Végül kiárad ránk a lélek a magasból. Akkor majd a puszta kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. A pusztában is jog lakik, a kertben […]

Zsoltárok 125

2016-01-15 Admin 0

„Zarándokének. Akik az ÚRban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az ÚR karolja […]

Zsoltárok 37, 3-7

2016-01-01 Admin 0

„Bízzál az ÚRban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az ÚRra utadat, bízzál […]

1Timoteus 6, 6-8

2015-11-14 Admin 0

„Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk […]

János 10, 27-30

2015-09-21 Admin 0

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert […]