János 10, 27-30

2015-09-21 Admin 0

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert […]

Ruth 1, 16-17

2015-09-08 Admin 0

„De Ruth azt felelte: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az […]

Jeremiás 29 11

2015-08-01 Admin 0

“Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” (Jer. […]

Efézus 4, 26-27

2015-05-06 Admin 0

„Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek.” (Efézus 4,26-27) Az ördög szereti látni a […]

Róma 12,15

2015-05-04 Admin 0

„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róma 12,15) Az ige felszólítása nem olyan könnyű, mint amilyen egyszerűnek látszik az leírva. Csak azokkal az emberekkel lehet […]

Máté 6,7-8

2015-04-27 Admin 0

„Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a […]

Jelenések 21, 12-14

2015-04-27 Admin 0

„Fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja,előtte tizenkét angyal,és a kapukra nevek írva, Izrael fiai tizenkét törzsének nevei: keletről három kapu,északról három kapu, délről is […]

2Királyok 2,9-10

2015-04-27 Admin 0

„Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak. Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész! Ő ezt […]

Példabeszédek 11,22

2015-04-27 Admin 0

„Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs jó ízlése.” (Példabeszédek 11,22) Ez egy olyan ige, amiről valószínűleg soha nem hallottunk […]

Róma 10,17

2015-04-27 Admin 0

„A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róma 10,17) Rendelt ideje volt annak, ahogyan Isten a kijelentéseit közölni akarta az emberekkel. A […]