Róma 12,15

2015-05-04 Admin 0

“Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Róma 12,15) Az ige felszólítása nem olyan könnyű, mint amilyen egyszerűnek látszik az leírva. Csak azokkal az emberekkel lehet […]

Máté 6,7-8

2015-04-27 Admin 0

“Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a […]

Jelenések 21, 12-14

2015-04-27 Admin 0

“Fala nagy és magas volt, tizenkét kapuja,előtte tizenkét angyal,és a kapukra nevek írva, Izrael fiai tizenkét törzsének nevei: keletről három kapu,északról három kapu, délről is […]

2Királyok 2,9-10

2015-04-27 Admin 0

“Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak. Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled. Elizeus így felelt: Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész! Ő ezt […]

Példabeszédek 11,22

2015-04-27 Admin 0

“Mint a disznó orrában az aranyperec, olyan a szép asszony, akinek nincs jó ízlése.” (Példabeszédek 11,22) Ez egy olyan ige, amiről valószínűleg soha nem hallottunk […]

Róma 10,17

2015-04-27 Admin 0

“A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által” (Róma 10,17) Rendelt ideje volt annak, ahogyan Isten a kijelentéseit közölni akarta az emberekkel. A […]

Ézsaiás 55,8-9

2015-04-27 Admin 0

“Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR. Mert amennyivel magasabb az […]

Példabeszédek14,12

2015-04-27 Admin 0

“”Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet.” (Példabeszédek 14,12) Honnan lehet tudni, hogy az az életút amelyen járunk, pontosan […]

Jeremiás 23, 23-24

2015-03-28 Admin 0

“Nemcsak a közelben vagyok Isten – így szól az Úr – , hanem Isten vagyok a távolban is! El tud-e rejtőzni valaki olyan helyre, ahol […]