Eltalálva

“És mikor azt látta Jézus, előszólítá, és monda néki: Asszony, feloldattál a te betegségedből!” (Lukács 13,12)

Az asszonyok karzatán elzárva, elkülönítve az asszony azt gondolhatta, titokban marad az állapota. De Jézus előszólította, hogy álljon középre. Mit érzett ez a mit sem sejtő asszony? Leginkább azt szerette volna, ha elnyeli a föld. Úgy érezte, mintha éles tőr hatolt volna a szívébe.

Ha Jézus hívása elér, mi is ezt éljük át. Az Ige szíven talál. Péter apostol háromezer pünkösdi hallgatósága – “amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket ” (Csel 2,37 ).
Ne higgyetek annak az Igének, amelyik nem járja át a szíveteket, nem ítél meg, mert nem a Szentlélektől van. Isten Igéje nem altatódal, nem legyező, ahogy sokan szeretnék.
“Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” (Zsid 4,12 )
Amelyik Ige nyugton hagy, nem Ige, hamis Ige. Az Isten beszéde olyan, mint a sebész kése, amellyel belevág a kelevénybe.

Ne is azt nézzétek, hogy hol vág, hanem hogy ki fogja kezében akardot: Isten felkentje.
Aki szeretetből vág, hadd vágjon, mert az ilyen vágás gyógyítás.

Visky Ferenc

Nagyobb van itt
áhítatok napról napra

(Zs)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*