János 13, 6-7

“Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek , most még nem érted, de később majd megérted.” (János 13, 6-7)

A világmindenség Ura vizet töltött, majd megmosta és megtörölte a tanítványok lábait. Ő, az Úr, megalázkodott az emberek előtt. Tette ezt az utolsó vacsorán, amikor eljött az ideje, hogy e világból átmenjen az Atyához. Másnap megfeszítették.

A tanítványok persze zavarba jöttek, és nem értették az egészet.

Tele vagyunk kérdésekkel, hogy Isten miért enged meg az életünkben eseményeket, és a másik emberrel miért bánik másképpen. Válasz helyett más üzenetet is kaphatunk: “amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted.”

Bízzunk Urunk vezetésében és előrelátásában, mindent a javunkra tervezett el!

(Zs)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*