Majdnem…

„Agrippa így szólt Pálhoz: Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénné legyek!„ (Apostolok cselekedetei 26,28)

Krisztus születése után a 60. esztendőben történt: Cézárea nagy kihallgatási termét zsúfolásig megtöltötték a tisztek és az előkelő polgárok. Nagy pompával vonult be Fesztusz, a római helytartó és vendégei: Agrippa király és Bereniké királynő. Az érdeklődés középpontjában azonban nem ezek a magas uraságok álltak. Minden szem egy egyszerű férfira szegeződött, akit a börtönből vezettek elő. Ez a férfi Pál apostol volt.

Agrippa így szólt Pálhoz: „Megengedjük, hogy szólj a magad mentségére.” Ekkor Pál kinyújtotta a kezét, és beszélni kezdett. A Szentlélek teljhatalmával, erővel és tűzzel szólt. Védőbeszédét így fejezte be: „…semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek: a Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támadt fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak… Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel.”

Mindenkit szíven találtak Pál szavai. Agrippa megrendülten mondta: „Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztyénné legyek!„ (Csel 26: 1, 22,23, 27,28)
Tulajdonképpen borzalmasan hangzik itt ez a szó: majdnem. Sokan vannak ma is, akik így szólnak:

„Majdnem én is békességet találtam Istennél…”
„Majdnem én is megszabadultam a bűn kötelékéből…”
„Majdnem én is megtértem, és üdvösséget nyerhettem volna, ha….”

Összefoglalhatnánk így ezt a helyzetet: Milyen szomorú, hogy ma is vannak, akik majdnem eljutottak az újonnan születésig, de az utolsó, döntő lépést nem tették meg.
Pál apostol azonban reménykedett: „ érem az Istent, hogy előbb vagy utóbb nemcsak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül” ( 29.v.)

Legyünk mi is bizakodók, és kérjük buzgó imával Urunk segítségét azokért, akik döntés előtt állnak!

W. Busch

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*