Őrállóknak

„Így szólt hozzám az ÚR igéje: Emberfia! Szólj népedhez, és ezt mondd nekik: Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürtszót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön, és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürtszót, de nem törődött a figyelmeztetéssel: a vére saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia! Téged ilyen őrállóvá tettelek Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben! Ha ezt mondom a bűnösnek: Bűnös vagy, meg kell halnod! – és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet.” (Ezékiel 33, 1-9)

” Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni ? ” (1 Korinthus 14,8)

” Ahogy az idegenbe készülő ember, amikor elhagyta házát, átadta szolgáinak a hatalmat, és kiadta mindenkinek
a maga munkáját, az ajtóőrnek is megparancsolta, hogy vigyázzon . ” (Márk 13, 34)

” Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy
bűnöst a tévelygés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól , és sok bűnt elfedez. ” (Jakab 5, 19-20)

” Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra. ” (Habakuk 2,1)

Nagy bajok történnek ott, ahol nem veszik komolyan az őrállás szolgálatát.
A Jelenések 3, 1-6 rész a szárdiszi gyülekezetnek szól. A hegyen épült város gazdagságban élt, és biztonságban tudta magát, mert szinte bevehetetlen volt. A város mégis azért esett el mindig, mert nem őrízték éberen !
Mindannyian őrállók vagyunk a magunk helyén Jézus megbízásából , de nem egyforma mértékben.
Ránk van bízva pár ember, de van akire ettől sokkal több.
Az őrálló ha nem figyel eléggé, akkor nem hallja meg az Úr szavát, nem veszi észre a Sátán akcióit, nem tudja megvédeni a többieket, és a riasztása vérszegénnyé válik.

Ki figyel az ilyenre ?
Az őrállónak ezért imádságos szívvel kell végezni a szolgálatát :

Uram , Jézus köszönöm, hogy adtál nekem feladatot, hogy őrt álljak ott, ahol épp vagyok.
Bevallom, hogy ez nehéz munka, és a segítséged nélkül nem boldogulok.
Nem mindig értem, hogy miért nekem kell, és hogy hogyan kell ezt jól végezni.
Pedig tudom, hogy mások üdvösségét rajtam kérheted számon.
Sokszor látom a bűnt, de a bűnöst nem intem meg, mert nem érzem a felelősségemnek,
és mert hiányos bennem a megmentő szeretet.
Könyörülj rajtam Uram !
Bocsásd meg, ha elszalasztottam a lehetőségeket !
Bocsásd meg, ha nem figyeltem Rád !
Segíts, hogy a saját szívemen is tudjak őrt állni a gonosszal szemben.
Adj éberséget, és ne találj aludva, amikor vigyázni, és a szavadra várni kellene.
Nem szeretnék haszontalan szolga lenni, vagy olyan ajtónálló, aki elállja a menny bejáratát más elől.
Uram , ha igazán őrállónak választottál, akkor bármilyen feladatra alkalmas vagyok, a Te erőd által.
Dicsőség ezért neked Uram !
Ne engedd, hogy a gonosz erőtlenítsen, hanem állíts engem sziklára, és tarts meg, hogy ne ingadozzam.
A Te hatalmas nevedben kérem.
Ámen.

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*