Pál tanácsai gyülekezetvezetőknek

“Mindenestől megmutattam néktek, hogy ily módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá: Jobb adni, mint venni.És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe.” (Apcsel 20, 35-36)

Pál tudja, hogy utoljára találkozik az efézusi gyülekezet vezetőivel.
Fontos dolgokra hívja fel a figyelmüket, és átadja a vezetés felelősségét.
– Pál alázattal szolgált. Nem sztárokra van szükség a gyülekezetben, és nem hatalmi eszközökre.
-Pál evangelizációs módszere kultúra közeli volt: házanként és nyilvánosan szolgált; ugyanakkor kultúrák közötti is: zsidóknak és görögöknek is hirdette az Igét.
– “Viseljetek gondot magatokra és a nyájra..”
– mert “farkasok jönnek…”
– “sőt, közületek is támadnak majd emberek…”

Pál búcsúzóul rábízza az embereket az Istenre és az Ő Igéjére, mert ezek meg tudják tartani a gyülekezetet.
Alapige: ApCsel 20:17-38

Mike Sámuel baptista lelkipásztor igehirdetése 2016.01.31-én

(Cs)

Leave a comment

Your email address will not be published.

*