A lélekvándorlásról

„És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.” (Zsidók 9,27-28)

Mindenki hisz valamiben. Ha nem Jézusban, úgy, amint Őt a Bibliából meg lehet ismerni, akkor sok más istenségben és tanításban, amelyekből tetszőlegesen összegyúrható a személyes hit, ahogy éppen megfelel az illető elképzelésének. A legrosszabb, amikor ezekhez hozzákeverik a bibliai idézeteket, nyomatékosítva az állítás hitelességét, hiszen meg van írva, hogy….

Sokan elfogadják a lélekvándorlást és a karma tanításait, és arra hivatkoznak, hogy ezek a jelenségek a Bibliából kimutathatóak. Kellő utánajárás hiányában a keresztyének így jól megtéveszthetőek lesznek.

Fenti igénk határozottan állítja, hogy az emberek egyszer élnek és egyszer halnak meg a Földön, ezzel ki van zárva a lélekvándorlás lehetősége.

Földi, egyszeri életünk alapján fog Isten megítélni az ítélet napján. Az egyik gyakori hivatkozás mégis az, hogy Illés próféta Keresztelő Jánosban reinkarnálódott.

Jézus ugyanis azt mondta Jánosról: „És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt” ( Mt 11, 14 ). Másutt ezt mondta: „Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel,
hanem azt tették vele, amit csak akartak: így fog szenvedni tőlük az Emberfia is. Ekkor megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.” (Mt 17, 11-13).

Ráadásul a Malakiás 3, 23 állítja, hogy: „Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.”

Ezek alapján tagadhatatlan, hogy valóban van valami közös vonás a két prófétában, de biztos , hogy az azonosság nem a személyükben rejlik. A karma szerint az emberben lévő szellem , minden testi halál után új, más testet ölt fel. Illésre ez az állítás eleve nem igaz, mert ő nem halt meg testileg a földön. Elragadtatott, és a teste rögtön átváltozott mennyei létformába, tehát nem maradhatott a földön, mint test nélküli szellem, hogy új testet öltsön fel Jánosban. Így lehetséges, hogy a megdicsőülés hegyén ugyanaz az Illés jelent meg (Keresztelő János halála után!), mint aki a mennybe ragadtatott. Egyébként Keresztelő János kifejezetten tagadta, hogy ő személyesen Illés lenne (Jn 1, 19-23).

Jézus azért azonosította a két prófétát egymással, mert a Szentléleknek ugyanaz a felhatalmazása volt rajtuk, vagyis vissza kellett a népet téríteniük Istenhez. János, a feladatához ugyanazt a lelket és erőt kapta meg, mint ami egykor Illés prófétában működött. Ez volt bennük a közös.

Ha lenne lélekvándorlás, akkor problémát okozna az is, hogy az emberek vajon melyik életük alapján lennének megítélve?
„És láttam, hogy a halottak , nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittatnak ki.
Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg a cselekedeteik szerint” ( Jel 20, 12 ).

Mindenképp lesz feltámadás és ítélet. Isten nem akar bizonytalanságban hagyni senkit. Világosan elmondja, hogy az üdvösséget eredményező örök életet csak Jézusban lehet elnyerni.
„Bizony, bizony mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe” ( Jn 5,24 ).

Ez tiszta és igaz beszéd.
Nem szabad kikerülni és elodázni a döntést, és nem lehet áttolni egy állítólagos következő életbe.
A meghívás mostanra szól!

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*