Az okkultizmus és a babona bűvkörében

„Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyet azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan ,aki a fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket is Istened az ÚR. Légy feddhetetlen Istened, az ÚR előtt ! Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és kuruzslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened, az ÚR.” (5Mózes 18, 9-14)

Isten határozott tiltása ellenére, mindig voltak és jelenleg is vannak jövendőmondók, csillagjósok, látók, halottidézők, igézők, táltosok, varázslók, stb.
Vigyázat! Üzeneteik nem Istentől származnak!

Amit az Úr közölni akar az emberekkel, az benne van a Biblia egészében. Igéi, parancsolatai tökéletesek és elegek, hogy megvédjenek a Sátán becsapásaitól. A jósfélék nem az igaz Isten követei, akár pénzért, akár ingyen dolgoznak. A megtévesztés érdekében jeleket, csodákat tehetnek, sőt jóslataik bekövetkezhetnek. Szájukra vehetik Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek, vagy a Szentháromság nevét, hivatkozhatnak a keresztre, vagy bibliai igékre. „Rendelőikben ” lehetnek vallásos jellegű képek, tárgyak, keveredve okkult jelképekkel és eszközökkel.

A varázslás utálatos Isten előtt. Az ószövetségi Izraelben nagyon komolyan és radikálisan kellett kezelni, ha a nép között felütötte a fejét a varázslás bármely formája. Gyökerestől ki kellett irtani, mert hatására elfordultak az emberek Istentől.

Isten ma is próbát állít elénk, és figyel. Mit teszünk, ha elénk téved egy horoszkóp? Vagy a tv-t kapcsolgatva beugrik az ügyeletes guru, aki épp elemzi a betelefonáló sorsát. De az orvosi rendelőben is összefuthatunk egy nagyon kedves ismerőssel, aki ajánl divatos gyógymódot, ami mögött nem Isten ereje áll. Sok tiltott dolog olyan jól van álcázva, tudományos dolognak feltüntetve, hogy hívők is áldozatul eshetnek neki.

Íme pár dolog, amitől óvakodni kell:
Szerencsét vagy bajt hozó tárgyak, emberek, állatok, számok, napok , égitestek, cselekmények (amulett, patkó, lóhere, kéményseprő, fekete macska, 13-as szám, keresztet rajzolni a kenyérre,
napok, amelyeken nem szabad valamit csinálni, figyelni a kakukkszóra, bagolyhuhogásra, gyógyszert bevenni teliholdkor, lekopogni az asztalra, stb.).

A múlt vagy a jövő kutatása kártyával, cigány asszonnyal, jósnővel, bölcs asszonnyal, táltossal, ólomöntéssel, álomfejtéssel, pénz feldobással, tenyérvizsgálattal, csillagok állásával..
Varázsszavak ráolvasása a baj elkerülésére, vagy megszüntetésére, nyak és lábtörést kívánni, úrvacsorai bor és kenyér mágikus használata, halpikkelyt tenni a pénztárcába, kenyeret és sót tenni a kályha mögé, égöv jeleit hordani a testen tetoválás, medál, matrica formájában, varázskönyvek használata, amelyek tűnhetnek bibliai eredetűnek is, de semmi közük hozzá (Mózes 6. és 7. könyve, János tíz könyve).

Ingák, vesszők használata, varázsáldások mondása Isten nevével visszaélve. Meditációs technikák, amelyek az önmegváltáson alapulnak: jóga, transzcendentális meditáció, autogén tréning, csoportdinamika, keresztény spiritizmus kegyes énekekkel és imaformulákkal.

A csoportdinamikák különösen elterjedtek a munkahelyeken, remélve tőlük a feszültségek megszűnését. Módszerei, céljai, nem Isten igéjéből erednek ( érzékenységi gyakorlatok, encounter
csoport, önismereti csoport, T-csoport, sianon- csoport, kreativitás műhely ).

Az egészségügy terén is óriási a választék. Ezek nem tudományosan igazolt eljárások, és nem természetes gyógymódok. Eredetüket kutatva mindig találunk valamilyen rejtett szellemi erőt vagy befolyást (homeopátia, akupunktúra, akupresszúra, íriszdiagnosztika, ami médiumos képességekre alapozódik, pszichoanalízis, , ami a baj gyökerét, a bűnt tagadja, és nem tudja eltávolítani, telepátia, távgyógyászat, szuggesztió, távszuggesztió, hipnózis, önhipnózis, gyógymagnetopátia, reinkarnáció, bioritmusoktól való függés.

Ezek a módszerek kinyitják a lelket a démonok számára, és ezerféle bajt, számos lelki zavart okoznak. Sajnos a családtagok és a gyerekek is befolyás alá kerülnek. A nagyszülők, szülők, okkultizmusa okozhatja a gyerekek semmivel sem gyógyítható idegrendszeri bajait. De rendkívül ártalmasak a filmekből, rajzfilmekből áradó varázslások is (Harry Potter, stb.). A Sátánnak teljesen mindegy, hogy egyszerű, vagy technikailag fejlett módszerekkel befolyásolja a gyerekeket és a felnőtteket.

Van olyan vélemény, hogy az Ószövetség varázslás tilalmai mára nem érvényesek, nyugodtan el lehet menni egy látóhoz még a keresztyénnek is, attól nem lesz semmi baja. Jézus nem tiltotta az ilyesmit. De figyeljük csak meg, hogy mit mondott Pál apostol, amikor találkozott egy zsidó mágussal és álprófétával? „Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? ” ( Csel 13, 10)

Később Pál és Szílász találkoztak egy jövendőmondó szolgálólánnyal, aki járt utánuk kiáltozva:
„Ezek az emberek a Magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek!” (Csel 16, 17-18)
Igazat mondott a lány? Nagyon is, minden szava igaz volt! Pál azonban látta az ördögi hátteret, és a Jézus nevében kiparancsolta a lányból a jövendőmondás lelkét.
Vagy mi történt Efézusban , amikor a zsidó ördögűzők jogtalanul felhasználták a Jézus nevét , hogy egy embert megszabadítsanak? Az ember, a benne lévő gonosz lélek által rájuk támadt, azok pedig megsebesítve elfutottak. Nagy hír lett belőle! Hatására sokan megvallották ilyenféle mesterkedéseiket és drága varázskönyveket égettek el nyilvánosan.

Az Úr figyelmeztet: „De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak ás bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban, ez a második halál „. (Jel 21, 8)

De hála Krisztusnak! Az Ő neve nagyobb minden névnél, és általa meg lehet szabadulni a sötét oldaltól. Jézus leveszi rólunk a néven nevezett bűnöket, és a lelkiismeret végre felszabadul a teher alól. Kérni kell a kegyelmet az egész családunk számára, hogy ne vesszen el senki.

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*