Máté 14, 25-32

„A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. Mire ő így szólt: Jöjj! Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél.” (Máté 14, 25-32)

Lehet-e valakinek napjainkban is oly nagy hite, hogy a vízen tud járni?

Mintegy húsz esztendeje történt, hogy valaki megkísérelte ezt, de kudarcot vallott. Egyik fiatal Chrischona-testvér (Bázel melletti teológiai szemináriumi tag)igehirdetői szolgálatot végzett egy Rajnán túli faluban. Vasárnap délután vasárnapi iskolát tartott a gyerekeknek, este pedig bibliaórát a felnőtteknek. Rendszerint úgy ment haza, hogy a Rajnán átvitette magát ladikkal.
Egyik vasárnap azonban elkésett, a ladikos már nyugovóra tért. A fiatalember átgondolta a helyzetét: ha kerülőt teszek a hídig, akkor három órával kevesebbet alhatom az éjszaka. És ezt szerette volna elkerülni. Ekkor eszébe jutott a Máté 14-ben leírt eset. Arra a következtetésre jutott, hogy ami Péternek sikerült, valószínűleg neki is fog. Nekifutott tehát a Rajnának, és hitben akart átjutni rajta. De már az első lépésnél kiderült, hogy valami nem stimmel, elmerült a folyóban.

Kora reggel csurom vizesen ért St. Chrischonába. Ott hamarosan elterjedt a híre, miféle vállalkozásba kezdett az éjjel. Az akkori vezető, Rappard igazgató, magához hívatta a szobájába a vakmerő és „hívő” testvért, és a következő beszélgetés folyt le közöttük:
– Testvér, hogy te miket csinálsz? A Rajnán akartál gyalog átkelni?
– Igazgató úr, de hiszen Péter is járt a Genezáret taván. Miért ne tehettem volna meg én is?
– Kedves testvérem, olvassuk csak el együtt ezt a történetet! Péter először megkérdezte az Úr Jézust, hozzá mehet-e a vízen. És Jézus azt felelte: Jöjj. És Péter csak ezután merészkedett ki a viharos tengerre. Ha Jézus neked is azt mondja, hogy menj át a Rajnán, akkor egészen bizonyos, hogy nem fogsz elmerülni a vízben, de csak ebben az esetben kísérelheted meg hit által. Mindig várd meg, míg az Úr Jézus ad parancsot valamilyen hitbéli lépésre.

Egyébként pedig használd a hidat.
Adolf Wunderlich

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*