Máté a követő

Az egyik legkedveltebb evangélium, amely filmfeldolgozásával sokak számára talán az első élményt nyújthatta a Biblia felfedezésében.

Az evangélium (Jó hír – az ószövetségi próféták által megígért Mesiás eljött Jézus Krisztus személyében) szerzőjének a hagyomány Mátét-t tartja, aki a 12-es tanítványi kör tagja.

A könyv nyelve görög, annak is a koiné változata, amely közel állt Jézus anyanyelvéhez, az arámhoz (vitatott az arám eredeti görögre fordítása), megírásának helye valószínűleg Antiochia, keletkezésének ideje Kr. u. 70 után lehetséges, mert valószínűleg a könyv írója megérte a jeruzsálemi templom Kr. u. 70-ben történt lerombolását.

A könyv a szinoptikus (együttlátás) evangéliumok közé tartozik a Márk és a Lukács evangéliumával együtt.

Ez az evangélium a zsidókhoz, zsidókból lett keresztyénekhez szólt. Jézust úgy ábrázolja, mint az ószövetségi próféták által megjövendölt Messiás. Jézus Krisztus származtatása Ábrahámig megy vissza. Hiszen Isten úgy jelentette ki magát, mint aki Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. Így Jézus beteljesíti az Izráel egész történetét.

Jézus az evangéliumban úgy jelenik meg, mint ÚR, mint Messiás. Van hatalma az emberek, a természeti erők és a halál felett. Úgy tanít, mint akinek hatalma van.

Jézus szenvedései és keresztre feszítése, valamint halála mindannyiunk számára intő jel. Nem öltözhetjük fel az új ember, csak ha teljesen megszabadulunk a régitől. Ez viszont fájdalmas, hosszan tartó folyamat, amely alatt egyben lehetünk biztosak. Jézus ott van velünk ígérete szerint.

Ebben az evangéliumban kibontakozhat előttünk egy olyan kép, amely Jézust úgy mutatja be, mint aki követésre hív bennünket:

 „Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az felkelt, és követte őt.” (Máté 9, 9)

Többször és több helyen elhangzik a követésre hívó szó:

  • „Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. De Jézus így szólt hozzá: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak eltemessék saját halottaikat!” (Máté 8, 21-22)
  • „Az ifjú erre ezt mondta: Ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Jézus így válaszolt neki: Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! Amikor hallotta az ifjú ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.” (Máté 19, 20-22)
  • Királyi menyegző „Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. „(Máté 22, 14)

De mindig van kifogás.  Márpedig Jézus teljes figyelmet és teljes életet vár el. Amit ezért ad (az életét a mi életünkért) az mindennél drágább. Jézus követésével a halandóságunkat felváltja a halhatatlanság, az örök élet Jézus mellett.

Ha Jézus hív egy feladatra, az Ő követésére, akkor ne gondolkozz kifogásokon. Ha hiszel benne, akkor add át az életedet teljes egészében. Hidd el, hogy Jézus nem kizsákmányolni akar, nem akar megnyomorítani. Szabadnak szeretne látni. Hiszen Ő az igazság, aki megszabadít minden nyomorúságos bűneinktől.

Nem probléma, ha még jelenleg bűnben élsz, hiszen Jézus a bűnösökért jött. Őket (téged, engem) akarja megszabadítani a bűn rabságából. Engedd be az életedbe Jézust és lásd meg az átalakult életedet.

Jézus követése maga után vonja azt is, hogy megváltozik az életünk. Ebben a megváltozott életben tölthetjük be az ÚR által nekünk szánt feladatok hűséges elvégzését.

 „Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket.” (Máté 3, 8)

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.” (Galaták 5 22-26)

Nem attól vagyunk keresztyének, hogy templomba járunk. Azért járunk templomba, mert keresztyének vagyunk.

Szüless újjá a Lélek által és látszódjon meg az életeden az újjászületés. Lássák az emberek, hogy megváltoztál, hogy odaszánod magad teljesen Jézusnak. Légy hajlandó kilépni a komfortzónádból és felvenni a keresztedet. Még ha fáj is.

Legyen Isten az első helyen az életedben, minden más pedig megadatik az ígéret szerint.

Bátran biztatok mindenkit, hogy a honlapon megjelenő bejegyzéshez szóljon hozzá a bejegyzés alatt megjelenő hozzászólási lehetőségben.

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*