Pál első levele Timóteushoz

2022-05-27 Admin 0

Timóteushoz írt két levél és Tituszhoz írt levél alkotják a pásztori leveleket, amelyek nem egyházközségeknek, hanem egyházvezetőknek szólnak. Számukra ad útbaigazítást. Keletkezési helyük talán Róma […]

Betiltanák a Bibliát

2022-05-26 Admin 0

Első hallásra furcsának tűnik, de vannak, talán nem is kevesen, akik képesek elhinni, hogy a Biblia betiltásával végre el lehetne érni a békességet a világon. […]

2 Korinthus 9,7

2022-05-02 Admin 0

„ Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jószívű adakozót szereti az Isten” Isten szolgájának meg kell tanulnia adni […]