A teremtés hiperbolája

„ Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott.” (Zsoltárok 33,8-9)

A Biblia nem hagy kétséget afelől, hogyan teremtette Isten a világot és az életet, vagyis milyen alapelvek szerint történt mindez. Gyakran felteszik a kérdést, mennyi időre volt szüksége a teremtéshez. Isten erre nézve is egyértelmű és világos eligazítást ad.

Az evolúciós elméletek mindegyike azon alapul, hogy ennek időtartama nagyon hosszú volt, mert a fejlődés olyan lassan haladt, hogy nem volt olyan nemzedék, amely érzékelt volna belőle valamit. Amikor viszont a Biblia beszél a teremtésről, akkor ott mindig azonnal bekövetkező eseményekről értesülünk. Isten szava és parancsa abban a pillanatban teljesült. Így olvassuk ezt például a Zsoltárokban: „ mert amit Ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott.” ( Zsolt 33,9).   A 148. zsoltár 5. verse szintén úgy beszél a teremtés történéseiről,  hogy Isten parancsoló szavára azonnal előáll a kész eredmény: „ mert Ő parancsolt, és azok létrejöttek”.

Az idő kérdését  logikai úton így is megérthetjük: képzeljük el , hogy két diáknak egy nagyon nehéz feladatot kell megoldania. Az egyik rendkívül intelligens, a másik csak üggyel-bajjal tudta letenni a vizsgát. Ki lesz gyorsabban kész? Természetesen az intelligens.  Koordináta geometriában ábrázolva, nem nehéz felismerni, hogy minél nagyobb  az intelligencia ( y tengely),  a megoldáshoz annál kevesebb idő
( T, az x tengelyen) kell.  Matematikailag kifejezve  az  y=f (T) egyenlet  hiperbola, ahol  y arányos az 1/ T-vel, vagyis y megfelel  1/ T. A hiperbola görbéje  aszimptotikus ( az x, és az y tengely egyenesét soha el nem érő ), a T abszcisszával (x tengely), és az  y ordinátával. Ebből két következtetést lehet levonni.

1, Teremtés:  Ha valaki végtelenül  intelligens  ( y= végtelen) és még végtelenül hatalmas is, akkor a feladat megoldásához egyáltalán nincs szüksége időre ( T=0 ).  A Biblia sokszor bizonyságot tesz arról, hogy Istenre mindkettő igaz, mindentudó ( Zsolt 139, 1-4 ) és mindenható  ( 1 Mózes 17,1).

Ennek ellenére Isten sok időt szánt a teremtésre, és ennek egyetlen oka volt, a nekünk adott parancsolattal összhangban akart eljárni: „ Hat napon  át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap… Semmiféle  munkát ne végezz azon” ( 2 Mózes 20, 9-11 ).  A 11. versben jut kifejezésre az isteni analógia: „ Mert  hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik nap pedig megpihent”. Amikor egyes kortársaink elutasítják, hogy a teremtés hat nap alatt ment végbe, akkor matematikai szempontból logikai hibát követnek el,  azonkívül pedig nem is gondolkodnak biblikusan, mert azt feltételezik Istenről, hogy hatalma korlátozott.

2, Evolúció: Még egy fontos dolgot megmutat a hiperbola görbéje.  Mivel az anyag semmiféle kreatív intelligenciával nem rendelkezik ( y = 0 ), végtelenül hosszú időbe telik, amíg valami új létrejöhet
( T = végtelen). A hiperbola arra tanít bennünket, hogy az evolúciós folyamat képtelenség.

Mi akadályozza  a hívő embereket abban, hogy  elhiggyék,  a teremtés hat nap alatt ment végbe? A válasz egyszerű: az evolúciós elmélet messzemenő tudományos elismertségnek örvend,  és nem szeretnék, ha rájuk ütnék a tudománytalanság bélyegét.  Azonban az ár, amelyet ezért fizetnek, nagyon nagy, ezáltal engedetlenné válnak Isten igéje iránt: „Megvetetted az Úr igéjét, az Úr pedig  elvetett téged”
(1 Sám 15, 26 ).

Prof. Dr. Werner Gitt

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*