A Teremtő kommunikál, a véletlen nem

„Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet.” (1 Mózes 1,1 )

A modern tudomány annak ellenére is nagy népszerűségnek örvend, hogy az élet alapvető kérdéseire nem tud válaszolni.

Az egyik ilyen kérdés például az, hogy honnét ered a világmindenség struktúrája és törvényszerűsége. Minden arra utal, hogy egy már létező intelligenciára volt szükség ahhoz, hogy megalkosson olyan intelligens struktúrákat, mint amelyek körülvesznek bennünket, és főleg amelyek az emberi értelemben találhatók meg. Erre a modern tudomány egyetlen magyarázata a személytelen és minden intelligenciát nélkülöző véletlen.

A Biblia ezekkel a szavakkal kezdődik: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a Földet.” Ez a mondat teljes mértékben ellentétes a többi  ókori teremtéstörténettel. A babiloniak például úgy gondolták, hogy az istenek részei a teremtett világnak, és a világ az egyik istentől eredően keletkezett.  A Biblia viszont  azt mondja,  hogy létezik Teremtő Isten, aki világmindenségünkön kívül és attól függetlenül létezik.  Ez a keresztyén hitvallás lényeges része. János apostol azt írja az evangéliumában: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága”
(Jn 1, 1-4).

A görög szövegben az Ige fogalmát a logos jelöli.  Ezt a fogalmat a görög filozófusok gyakran alkalmazták az uralkodó világrendre és a természeti törvényekre. Ugyanakkor a világmindenség mögött több rejlik, mint a személytelen rend vagy a fizikai törvények.  Mindenek felett Isten áll,  a Teremtő, aki uralja a megteremtett világot.

Ennek a ténynek számunkra, messze ható következményei vannak. Mi magunk is személyiségek vagyunk , személyünket megosztjuk másokkal, amikor kommunikálunk. A logikus következtetés ezért ez: ha a mindenség Teremtője személy, akkor Ő is megosztja magát velünk? Kommunikál velünk, hogy megismertesse magát?  Ha ez így van, akkor mondanivalója minden bizonnyal rendkívül fontos! És ezzel megint elérkeztünk ahhoz a lenyűgöző igazsághoz, amelyről János a fent említett versekben már beszélt. Isten, a Teremtő emberré lett, hogy a lehető legnagyobb mértékben  megismertesse velünk önmagát. „ Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Ő dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal” (Jn 1,14). Ez hatalmas kijelentés! Azt mondja ki, hogy a Teremtő , aki felette áll mindennek, hatalmasabb minden  természeti erőnél, és eljött hozzánk emberekhez, hogy kijelentse magát nekünk.

A modern tudomány azt állítja, hogy eltemette Istent. A valóságban azonban az igazi tudomány minden vonatkozásban Istenre mutat. Számtalan tudományos felfedezés igazolja létezését.

Csak két opció létezik: mi emberek vagy a személytelen és minden intelligenciát nélkülöző véletlennek köszönjük meg intelligenciánkat, vagy pedig a Teremtőnknek. Különös, hogy egyesek azt gondolják, éppen az által bizonyítják intelligenciájukat, hogy az első opciót részesítik előnyben.

John Lennox
oxfordi matematika és tudományfilozófia professzor

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*