Mózes 1. könyv 37-50 fejezet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hikszosz fáraók uralkodása Egyiptomban (ie. 1750 – ie. 1580), ezek az idegen hódítók azért, hogy a bennszülött egyiptomiak erejét gyengítsék, szívesen fogadtak idegen bevándorlókat.

Nevük jelentése: idegen földek urai

József (ie. 1700-ie. 1590) történetének alapmotívuma, hogy Jákób szeretett feleségétől született és ezért Jákób megkülönböztető szeretetét birtokolta. Ezzel szembe került a többi testvérrel.

A 17 éves Józsefnek nagyralátó álmai voltak és ezeket megosztotta a testvéreivel, akiknek ez egyáltalán nem tetszett (kévék, Nap, Hold, 11 csillag).

Merj nagyot álmodni, légy fogadókész Isten kijelentéseire!

  • Nem fog mindenkinek tetszeni
  • Isten képes az ilyen álmokon keresztül kijelentést adni, amit nem mindenki fog megérteni

Apuka kedvence nem volt igazán szerény. Tarka köntösben nem kellett a nyájat legeltetnie és még az álmok is felingerelték a testvéreit. Ez egyenes út az irigységhez és ezáltal a bosszúhoz.

A testvérek tanakodtak, de a harag rossz tanácsadó.

„Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.”

(Jakab 1, 15)

Rúben közbenjárására nem ölik meg, hanem kútba dobják Józsefet, majd Júda tanácsára inkább élve akarnak megszabadulni tőle.

Hazugság hazugságot követ a tett következménye szomorúság, kétségbeesés és bűnbánat.

József történetét megszakítja Júda és a kánaáni Támár története.

Júda kánaáni nőt vett feleségül, akitől az alábbi fiai születtek: Ér, Ónán, Séla.

Érnek a felesége lett Támár.

„De Ért, Júda elsőszülött fiát az ÚR gonosznak tartotta, ezért megölte őt az ÚR.” (1Móz 38, 7)

Halála után a testvéreinek a sógorházasság lett volna a kötelességük, de nem teljesítették azt.

Támár cselhez folyamodott és gyermeke (Pérec, Zerah) született Júdától (apósától).

Habár ez az egész igen szégyenteljes történek mai szemmel nézve, mégis Pérec adja azt a leszármazási vonalat, amely Dávidhoz és Jézushoz vezet.

Visszatérve József történetéhez láthatjuk, hogy Egyiptomban rabszolga lett Potifár házában.

Két jellemzővel rendelkezett:

  • Az ÚR vele volt
  • Megbízható és becsületes életet éltMégis meg kellett küzdenie a csábítással:

„Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mert te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?! „
(1Móz 39,9)  

Potifár kivégzés helyett börtönbe vetette Józsefet. Vajon Potifár kire lett haragos?

József történetének következő nagy egysége az álomfejtések:

  • Főpohárnok (3 szőlőtő)
  • Fősütőmester (3 kosár)
  • Fáraó (7 tehén és 7 kalász)

József mindegyik esetben hangsúlyozza, hogy az álmok megfejtése Istennél van.

A fáraó meghajol az ÚR előtt és Józsefet, akiben isteni lélek van, egyiptomivá formálja:

Új nevet ad: Cáfenat-Pánéah (élők táplálója) – Vulgata: Salvator munti (Világ megmentője)

Ón papjának a lányát feleségül adja (Manassé, Efraim).

Első miniszterként szinte korlátlan hatalmat ad.

Ekkor József 30 éves volt, tehát 13 keserves évvel a háta mögött új távlatok nyíltak az életében.

Az ÚR útján járt most is és szorgalmasan végezte a neki kirendelt munkát (felkészülés az éhínségre).

Az éhínség nagy úr. Kánaánból is Egyiptomba kellett vándorolni élelemért.

Még Jákób fiainak is.

A testvéreknek a mesébe illő találkozása Józseffel egyszerűen fellebbenti a fátylat és megmutatja, hogy József fiatalkori álmai beteljesednek.

Amikor ráeszmélnek, hogy kivel is üzletelnek, nagy félelem szállta meg őket. Itt vannak idegen földön teljesen kiszolgáltatva annak a testvérüknek, akivel gonoszul bántak.

Itt van a bosszúállás ideje.

Mégis József másként látja most a helyzetet:

„Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé, egész házának urává és egész Egyiptom uralkodójává tett.” (1Móz 45, 7-8)

Jákób, miután meghallotta, hogy szeretett fia él és magához invitálja az éhínség miatt, egész háza népével (70 fő) lemegy Józsefhez Egyiptomba. Isten megerősíti Jákób szándékát.

Jákób halála előtt továbbadja az atyai áldásokat.

A legterjedelmesebb áldásokat a vezető törzsek kapják (Júda és József).

Jákób 147 éves korában (ie. 1644) halt meg. Az utolsó 17 évét Egyiptomban töltötte.

Jákób halála újra rettegést keltett a testvérekben. Na akkor most József nem kegyelmez nekik.

De József nyugodt maradt most is:

„Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Most hát ne féljetek, eltartalak én benneteket és gyermekeiteket! Így vigasztalta őket, és szívhez szólóan beszélt velük.” (1Móz 50, 18-21)

József 110 éves korában halt meg (ie. 1590).

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*