Amit az ember nem tudhat

„Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.”„ (Kor 1,27-29)

A Treysa közelében levő Effata Diakóniai Intézetben egyszer a következő megmagyarázhatatlan esemény történt.
Több, mint húsz éven át élt, vagy inkább „vegetált” ott egy Käthe nevű leány. Születésétől fogva teljesen eltompult és gyengeelméjű volt, nem tudott beszélni, csak nagy ritkán szakadt ki belőle egy kiáltás. Vagy mereven nézett maga elé órák hosszat, vagy egész testével kapálózott. Abban, ami körülötte történt, egyáltalán nem vett részt. Úgy tűnt, ez meghaladja értelmi képességét. Käthe egyszerűen egy orvosi – pszichológiai talány volt.

Egyik reggel az intézet vezetőjéhez sietett az orvosa. – Gyorsan , jöjjön velem Käthe-hez , haldoklik! A szobájához közeledve mindketten éneket hallottak.
– Ugyan ki énekel Käthe-nek halotti éneket? – kérdezték egymástól. Beléptek a szobába, és elámultak a teljességgel hihetetlenen: Käthe énekelt!

Ő, akit elbutultnak tartottak, és húsz éven át egy szót sem szólt, most dicsőítő és halotti énekekkel érthető módon beénekli magát a mennyekbe! Mindenekelőtt ez hangzik fel újra meg újra: „ Ahol a lélek megtalálja az otthont, a nyugalmat….a lélek otthona ott fent a világosságban van….nyugalom, nyugalom, mennyei nyugalom a Megváltó ölében, hozzád sietek…..haza, haza, igen, ó, csak haza! Így jövök, Üdvözítőm, és Te hazaviszel!”

Nyugodt és tiszta hangon énekel Käthe, hogy azután hazamenjen ahhoz, aki szerette és megváltotta őt.
Páratlan csoda! Ó, több minden van égen és földön, sokkal több annál, mint amit mi, észszerűen gondolkodó emberek kikutathatnánk! De az Úr ismeri az övéit, és adott időben és órában meg tudja szabadítani őket nyomorúságukból, hogy az Ő dicsőségébe hazavigye őket.

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*