Az egyház állapota, a bizonyságtevők feladata

„Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke.” (Jelenések 19, 10)

Az egyház tagjai elvileg azok, akik hisznek a Mindenható Istenben, és  hisznek a Mindenható Istennek, vagyis ismerik a szavát, és követik Őt, és akiket Jézus Krisztus által Isten elkülönített magának a világtól. A hit útján járnak, Isten szava szerint élnek, más kifejezéssel a Krisztus Testének tagjai.  Nem kell, hogy tartozzanak egyik felekezethez sem, de az is igaz, hogy a felekezetekben mindenütt vannak, akik örömmel ragaszkodnak Isten szavához világ szerte.

Az egyház állapotát az jellemzi, hogy az amerikai szellemiség egyre jobban behálózta. Három módon történt ez. A Jelenések könyve jelzi a mai gyülekezeti állapotokat is: a nikolaiták tanításai, a Bálám hamis prófétálása, és a Jézabel szellemisége, ezek mind egyszerre jelen vannak, megkötözve  a lelkeket.

A nikolaiták valószínűleg az antiókhiai Nikoláoszról ( Csel 6,5 ) kapták a nevüket. Olyan keresztyének voltak, akik a földi dolgok felett állóknak gondolták magukat, és nekik nem árthat a kicsapongás és a bálványáldozatokon való részvétel. Mai értelemben egy újszerű vallási keveredés, amiben van jézusi érték, és kijelentés, de más szokások, elméletek és tanítások is. Jellemzi az ökumené, amikor is mindenki kompromisszumot akar kötni a másikkal,  a békesség és a tolerancia nevében.  Jézus viszont soha nem kötött kompromisszumot senkivel, még a barátaival, az anyjával és a rokonaival sem. Egy alkalommal például így reagált Péter szavaira: „távozz tőlem Sátán…. ( Mt 16, 23 ).” 

Az anyjának és a rokonainak ezt mondta: „ Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám.” (Mt 12,50 )    A nikolaitákra jellemző, hogy a nagyobbak hatalmaskodnak a kisebbek felett, erre  lehetőséget  adnak az egyházi rendszerek ma is. Jézus gyűlölettel  beszélt a nikolaiták cselekedeteiről ( Jel 2,6 ).

Bálám, a hamis prófétálással megy be a gyülekezetekbe, karöltve az érzékiséggel, a Jezabellel. Testi és lelki paráznasággal akarják félrevezetni és elveszíteni az Isten népét. Az egész áramlat Amerikából indult, és elterjedt mindenfelé. A keresztyének nagy része el van varázsolva a hangos keresztyén rockzenével, nagy koncertekkel, és meggyőződésük, hogy a Szent Szellem az, amivel közben betöltekeztek. 

De Isten nem szellem, hanem Lélek, s figyeli a csendben várakozó alázatosokat.                                                                                                                          

Jézabel szellemisége leköti mind az öt érzékszervet. Legyen színpad, hangosítás, fénytechnika, kamerázás,  kivetítés, média megjelenés, elektromos hangszerek, hűtés vagy fűtés, tea, kávé, rágcsálnivaló, megfelelő zenei élmény,  vidámság, esetleg játékos feladatok, praktikus szolgáltatások. A manipulált emberek azt hiszik, ez az Isten jelenléte, és hogy ezek mind kellenek a megfelelő lelkiállapot eléréséhez.  Na, és ha kihúzzuk az eszközöket a konnektorból és csend lesz, akkor eltávozik onnan az Isten jelenléte?   Amikor az apostolok összejöttek, nem volt gitár, vagy zenei élmény.  Isten örömében voltak zene és segédeszközök nélkül. Egyeseknek  kijelentése volt, másnak éneke, vagy tanítása, úgy, ahogy a Lélek adta nekik, és mindnyájan épülhettek egymás által. És akik a börtönben voltak   a hitükért? Maximum pár rejtegetett Biblia lap volt, ami táplálta a lelküket, és viselték a kínzatásokat, de tudták, és tapasztalták, hogy Isten velük volt a rabságban.

A bálámi keresztyénségben azt kapják a hívek, amit hallani akarnak. A szükségeset, ami által megmenekülhetnek, ritkábban. Csak semmi kemény  lelki eledel, ami leleplezné a konkrét bűnöket, mert megsértődnek a hívek, felháborodnak, elmennek, és megszűnik az adomány!  Pedig az igazságot csak ingyen lehet kapni és ingyen lehet adni!  Ha mégis van köztük bizonyságtevő hajlamú, akinek van kijelentése, és a feladata lenne a lelkek felrázása, meg sem mer mukkanni, amikor kéne,  mert  csendben kell maradni. Ott van egy vezető, akinek az autoritása felette áll mindenkinek, közbeszólni nem lehetséges.  Az alkalmaknak „ékesen és  szépen” kell történnie, ellenőrzött módon, és a lelket nem túlságosan felrázva. Buzdítani, bátorítani, verset és történetet idézni, kicsit viccelődni, lelket illatosítgatni szabad, sőt kell, a bűn kérdés általánosítva tárgyalható. Csakhogy a sötétség ettől nem fog feloszlani!

Milyenek hát az igazi bizonyságtevők?  Függetlenek mindenki véleményétől. Minden időben kapnak bizonyságot, megértést Istentől, amit  megosztanak. Ez, egyrészt saját lelki fejlődésükhöz kell, másrészt  megértések az igéhez, és meglátások a világban történő jelenségekhez, eseményekhez. Csak Istenbe kapaszkodnak. Béreseket nem követnek, a nikolaitákat, Bálámot, Jézabelt felismerik és kerülik. Mint juhok, hallják Jézus szavait, tőle tanulnak, a szükségeset megkapják, és eszükbe jut minden fontos, amit közölniük kell. Bár nem kérnek semmit, mégis időnként jelek és csodák követik őket, spontán, minden felhajtás nélkül.  Bizonyságtevésük  őszinte és konkrét, ami  által az emberek  felismerik , hogy ők is elkövettek mindenfélét, amiről nem is gondolták, hogy az bűn, és  sokan megtérnek.  Persze sokan nem, közülük kerülnek ki a bírálók és az ellenségeskedők. Isten bizonyságtevői az égiekről beszélnek, mert odafelé tartanak. Gondoskodik róluk Isten, így marad idejük a lelkiekkel foglalkozni.  Kívánnak szabadulni a fölösleges kacatoktól, a hírnévtől, a rangoktól, amik csak akadályoznak és elterelik a figyelmet az igazi értékekről.   Pál apostol szemétnek ítélt mindent az életében, miután Jézus követője lett. Zákeus , amint meglátta Jézust, rögtön szét akarta osztani a vagyonát.  Azonnal eszébe jutott, hogy kinek tartozik, és mennyivel. Így hat Jézus jelenléte a lelkekre!

A keresztyének be vannak csapva. Követnek egy hierarchiát,  a hierarchia meg követi a pénz útját, mert függ tőle. Az amerikai keresztyénség is a pénzről szól. Tisztelet a mindenkori kivételeknek.

Az eljövő veszedelem nagyobb lesz, az eddigi próbatételeknél!  A megkötözöttek nem fogják hallani Istent, emberekben fognak bízni, és sokan elvesznek. Annyira a testi dolgokkal foglalkoznak, hogy nem látják, mi közeleg. Pedig ad látást Isten annak, aki kéri!  A bizonyságtevőknek azért kell állandóan beszélni, és Jézus megváltását hirdetni, hogy beinduljon a tisztulás, és  így némelyek meg tudnak szabadulni.  Ha nem lesz bizonyságtevő, akkor a gyermekek szája fog szólni ( Mt 21,16 ), ha ők sem, akkor a kövekből  is támadhatnak fiak a szólásra ( Mt 3,9 ), ha ezek is hallgatnak, akkor az angyalok fogják az örök evangéliumot hirdetni:

„ …Féljétek az Istent,és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait!”  ( Jel 14, 7 )

A Jelenések  könyve MOST van !!    Mindig is teljesült a történelem folyamán, különösen a két nagy világháború során. Most újra  minősített idő van, mert a bűnök az égig hatottak.   Isten tud szembesíteni a bűnökkel, és esélyt akar adni mindenkinek, aki  őszintén hozzáfordul segítségért, hogy megmeneküljön.     B.I.   

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*