Gonosz anyós – jó anyós

„Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le.” (Péld 14, 1)

 • Lelkész úr,feltétlenül jöjjön el egyszer, és beszéljen a lányom szívére! – kesergett az asszony. Kezét tördelve állt előttem. Tulajdonképpen nem ismertem, az istentiszteleten legalábbis soha nem láttam. Fecsegő stílusa rossz benyomást tett rám. 
  – Nos, a leánya rossz útra tért? Mit csinált?                                                                                                                     – – Jaj, feltétlenül beszéljen vele. Minden este a kapuban áll egy fiatalemberrel.
  Nevetnem kellett. Egy napon bizonyára be fogja vezetni a fiatalembert a lakásba, és….., de tovább nem jutottam. Mintha vipera csípte volna meg az asszonyt, felugrott.
  – Az a fickó nem teheti be a lábát a lakásomba! – kiáltotta. – Örülök, hogy megszabadultam tőle!   Elámultam. – Hát ismeri őt?
  – Persze, a lányomnak a férje volt. Hát igen, a lányom elvált tőle. Mondtam neki mindjárt, mikor először odahozta a fiút: ez nem neked való.
  – Elvált, mert ön ezt így akarta?  Most pedig kiderült, hogy mégis szeretik egymást, és találkoznak. Így van?  Az asszony bólintott. – Aztán miért nem kedveli azt a fiatalembert? Lusta? Iszik? Bántalmazza a feleségét? Elveri a pénzt?- Az asszony a fejét rázta. Kiderült, hogy azért nem felet meg neki a férfi, mert bányász, és az ő csinos lánya kaphatott volna jobbat is. Ez aztán kihozott a sodromból. Az öregnek úgy megmostam a fejét, hogy egészen kicsire zsugorodott. Majd elmentem vele a lányához.  Megtudtam, hogy nagyon megbánták a válást, s most nem tudják, hogy mit tegyenek.  Egy szó, mint száz, gondoskodtam arról, hogy saját lakáshoz jussanak, és kikerüljenek az anya befolyása alól. Ismét összeházasodtak, és boldogan éltek tovább. Ha a sok válás okát kinyomoznánk, kiderülne, hogy a közeli hozzátartozók piszkálódása mennyi baj okozója.

Ezért szeretnék dicséretet mondani annak a bátor asszonynak, akiről  a következőket mondom el. 

Élt Frankfurt am  Main-ban egy özvegy, aki növekvő gyermekeivel nehezen verekedte át magát az életen. Egy napon távirat érkezett, ami az egész házat izgalomba hozta. A legidősebb fiú, aki már nem lakott együtt a családdal, közölte, hogy eljegyezte magát, és holnapután érkezik a menyasszonyával. Először meghökkentek. Vajon milyen lehet a menyasszony? Nem ismerték. Az anya viszont valódi keresztyén volt. Éjszaka kiöntötte a szívét az Úrnak. Másnap összegyűjtötte a családját, és így szólt: – Most pedig szigorú parancsot adok nektek. Fivéretekkel együtt kell örülnötök! Menyasszonyát, mint új testvért fogadjátok be magatok közé! És ami a legfontosabb, elvárom, hogy abban a leányban csak a jót lássátok meg! Ha valaki hibát fedezne fel benne, senkivel nem beszélhet róla, Istent kivéve! 

A jegyespár ezalatt már a vonaton ült.  A leány szíve szorongott, hogy fog megállni a jövendőbeli sógornői kritikus tekintete előtt?  A barátságos fogadtatás után azonban minden aggodalma elszállt. Olyan szeretet és szívélyesség vette körül, hogy teljesen megnyílt, és határtalan bizalmat tanúsított az édesanya felé. A szeretet és béke megmaradt közöttük, most már több, mint 30 éve.  Az özvegy, aki ilyen bölcsen és szeretettel járt el, az édesanyám volt.

Wilhelm Busch  

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*