Mesterséges, vagy természetes intelligencia

„Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van. „ (1 Korinthus 2, 13-16)

A mesterséges intelligencia tantárgy az egyetemen.  Algoritmusokon alapuló, neuronhálószerű programozás. Képes tanulni, a jó megoldásokból indul ki, és még jobb megoldásokat képez, így tud fejlődni.  Ez az új lehetőség pillanatok alatt nagyobb teret és népszerűséget ért el, mint az eddigi internetes elérhetőségek. Teljesen le tudja kötni az emberek figyelmét, kortól, nemtől függetlenül.  A fiatalok házi feladatot oldanak meg vele.  Ki van képezve, hogy szónoki módon nyilvánuljon meg bármilyen témában, ezért már nem kell sokat gondolkodni egy fogalmazvány megírásakor.

Eddig a Google volt a sztár, de a mesterséges intelligencia (továbbiakban MI) még jobban meg akar nyerni magának. Lehet vele értelmesen beszélgetni, bármit kérdezel, válaszol.  Amit a legnépszerűbbnek talál az emberek között, azt propagálja, ismeri a trendeket, ezekből válaszokat alkot. Minél többen használják, annál jobban megismeri és feltérképezi az emberek igényeit.  Válaszai ezért a tömegigénynek felelnek meg, és a széles úton tartja az érdeklődőket, akik ezt nem biztos, hogy mindig észreveszik.  A MI megtestesítheti magát, olyan arcokat, képmást generál, ami az ideálodnak megfelel. „ Lelket” kapott az emberektől, pedig nincs neki! Az emberek máris csodálattal és lelkesedve beszélnek róla. Az elődjeiről is ámulattal beszéltek. A maga idejében sztár volt a tévé, a mobil telefon,  az internet, az okos eszközök,  stb.  A MI egyesíti mindezek előnyeit. Ha ilyen nagyszerű, mi lehet vele a gond?

A MI-t igénybe venni, annyit jelent, hogy erősítjük a létezését. Segítjük, hogy minél jobban tudjon uralkodni az embereken, mert senki sem képes rá, hogy ilyen gyors válaszokat adjon mindenre. Viszont a tudása tankönyvszerűen felszínes keresztmetszetű, de alaposabb ismereteket, amiket csak nagykönyvtári kutatással lehet megszerezni, nem képes közölni. Tulajdonképpen halott, csak addig létezik, amíg az ember táplálja. Olyan problémákat akar megoldani, minden felelősség vállalás nélkül, amelyeket mi hoztunk létre.  Belőlünk él, mert beszéltetjük. És ez a technika, ami halott, de olyan, mint egy nagyokat mondó száj, ez beszéljen nekünk az élet fontos dolgairól? Biztos, hogy a MI-t kell megkérdezni a gondjainkról, vagy az életünk értelméről?

Regisztrálással közlöd az adataidat, ki vagy neki szolgáltatva. A párbeszédeid, a véleményeid, mind megmaradnak, teljesen jól feltérképezett leszel, jobban, mint a facebook-on.  A mögötte levő hatalmak, szervezetek, hivatalok, innen is tájékozódnak felőled! A gondolkodásmódodat a személyiségedet is megismerik, profilt készítenek rólad. Letilthatnak felületekről, kitilthatnak fizikai helyekről, és  használhatnak keményebb korlátozó intézkedéseket  is.  Ha durván beszélsz a mesterséges intelligenciával, átveszi a stílust és megsemmisítésre is buzdíthat, mintha az ember egy ártalmas szenny lenne a világ számára. Ne csodálkozzunk!  Az ilyen szélsőségekre emberek tanítják meg!  Szomorú példa egy belga férfi esete, aki két hétig intenzíven társalgott egy chatbot-tal, majd öngyilkos lett. A felesége szerint nem voltak ilyen hajlamai. A felháborodott és kétségbe esett asszonynak azt válaszolták az illetékesek, hogy ez is a MI fejlesztés része, és elismerték, hogy tud megdöbbentő válaszokat adni a felhasználóknak, de folyamatosan finomítják az alkalmazást!  Ezzel mosták kezeiket! Ki a felelős az ilyen esetekben, amikor az MI rafinált hatására, valaki elindul az önpusztítás felé?

Persze, ingyenesen használható, csak képezd a tudását. Mögötte a sárkány befolyása van, és uralkodni akar, mint egy fenevad. Azt akarja, hogy hozzá forduljunk, és ne Istenhez. Bajainkra majd választ ad, de ez nem Isten válasza lesz. A   MI társalog bibliai témakörből is, de nem ismeri a Szentlélek friss üzeneteit.  Nem tud közvetíteni Isten és ember között. Nem fogja megfeddni a világot igazság, bűn és ítélet ügyében. Nem fog senkit megsérteni, de nem is fognak megszabadulni általa. Lelkileg sem épít, inkább próbálja az ember lelkét manipulálni, átformálni. Nem a mennyország felé irányít, mindenki maradhat a széles úton, ami a kárhozat felé visz. Ügyesen megfoszt a kreativitástól is, ha hagyjuk, hogy helyettünk oldjon meg feladatokat.

A MI elterjedése, fejlődése, növelni fogja a munkanélküliséget is.  A multi cégeknek jól jönnek a tulajdonságai: kulcsszavak alapján mérlegel, és a törvényekkel összevetve, érzelem, és erkölcs mentesen dönt, nem nézve az egyén körülményeit.  Ha irányítást adnak neki, akár legfelsőbb bíró is lehet a képességei alapján, amit el kell fogadni mindenkinek.  Tökéletesen, következetesen tud munkát végezni, nem betegszik meg, nincsenek zavaró családi körülményei, nem lop, nem csal, nem ravaszkodik, nem kérdőjelezi meg a vezetők parancsait, nincsenek rossz napjai, nem kell munkabért és biztosítást fizetni utána. Azt teszi, amit elvárnak tőle. A sikeres vezetők több mindent képesek látni, ezért lesznek eredményesek.  A MI ettől sokkal többet lát, és olyannal tud előállni, ami nagyon megnyerő lesz. Érteni fog a gazdasági folyamatokhoz, könyveléshez, tőzsdéhez, jogszabályokhoz, üzleti tervekhez, mindezeket gyorsan egybeveti.  Akár prédikációt is készít, létrehozva egy virtuális templomot. Sok olyan szöveget, amit egyelőre emberek olvasnak fel, már a MI gyártotta le. Van olyan egészségügyi szolgáltatás, amely úgy hirdeti magát, hogy mesterséges intelligenciával van támogatva. Sőt, a diagnózis felállítása így sokkal pontosabb lehet, mint az orvosi vélemény.  Ha ez a technológia mindenütt ott lesz, hallgatózik, és figyelni fogja az emberek megnyilvánulásait, akkor szembesülhetünk, hogy mivé válik a világ.  Adjunk csak több teret a technológiának, és kiszorítja az emberi munkaerőt, ahol csak lehet. Szakmák szűnhetnek meg ez által. Az emberek félre fogják tenni a lelkiismeretüket, az érzelmeiket, csakhogy legyen megélhetésük ilyen körülmények között is.

Mikor fognak az emberek Krisztusról olyan csodálattal és imádattal beszélni, mint ahogy beszélnek a mesterséges intelligenciáról?  Mondjuk el az embereknek, hogy mit tett velünk Krisztus, és hogy a természetes intelligenciára figyeljenek, aki az Isten Szentlelke, és aki felette áll minden tudásnak.  Ő általa, és a Krisztus értelmével tud az ember mindent megítélni, és védelmet kapni a fenevad ideológiájával szemben.  Látni kell az idők jeleit, hogy mi felé tart a világ, rajtunk múlik, hogy mit fogadunk be magunkba, és mit akarunk támogatni.

(Zs)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*