Mózes 2. könyv 19-40 fejezet

„Az Exodus könyve középpontjában a Sinai-hegyi szövetségkötés áll. A szövetségkötés törvényadással van összekötve: az Isten akarata szerint való élet a szövetséges hűség bizonyítéka.” (Jubileumi kommentár 300. oldal)

„Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor, bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izráel fiainak.” (2Móz 19, 5-6)

A népek között Izráel különleges helyzetet foglal el. Nem azért, mert kiváló tulajdonságokkal rendelkezne. Csakis Isten kiválasztó kegyelme emeli Izráelt erre a helyre.

„Ezután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és átadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket rábízott az ÚR. Az egész nép egy akarattal felelte: Megtesszük mindazt, amit az ÚR mondott. Mózes elvitte a nép válaszát az ÚRnak.” (2Móz 19, 7-8)

Habár a nép örvendezve ígért meg mindent, de tudjuk az eredményt. Mindent el lehet mondani Izráel történetéről, csak a töretlen hitet és engedelmességet nem.

„Az ÚR pedig ezt mondta: Nevezd őt így: „Nem népem.” Mert nem vagytok az én népem, és én sem vagyok a tietek.” (Hós 1,9)

Ne gondoljuk, hogy az újszövetségi nép különb lenne. Ugyanebben az állapotban van, csak Jézus vére örökre eltörölte bűneinket. Ez nem azért történt, mert olyan kiválóak lennénk. Ez az Úr kegyelme!

A Tízparancsolat:

Az első négy parancsolat az Isten iránti, míg a következő hat parancsolat pedig az embertársaink felé irányuló erkölcsi kötelességeket tartalmazza.

„Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” (Máté 22, 37-40)

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vessző sem vész el a törvényből, míg az egész be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában.” (Máté 5, 17-19)

Jézus a Hegyi Beszédben mutatja be, hogy mit is kell látnunk a törvény betűi mögött. Nem a betű pontos betartása a fontos, hanem az a lehetőség, hogy Jézus képére formálódhatunk át.

Mire is jó számunkra a Tízparancsolat?

Megtanít a szeretetre Isten és embertársaink felé.

Egy tükör, amiben megláthatjuk bűneinket és így visszatartó erő lehet az újabbak elkövetésétől.

Jézusnak fontos volt a törvény betartása és tanítása így nekünk is fontosnak kell lennie. Nem csak elméletben, hanem a mindennapok gyakorlatában.

Szövetség könyve egy újabb törvénygyűjtemény (21 – 23 rész), amely a mindennapi bíráskodás alapjait fekteti le.

„Ha viszont nagyobb szerencsétlenség történt, akkor életet kell adni életért. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égetést égetésért, sebet sebért, kék foltot kék foltért.” (2Móz 21, 23-25)

Erre a részre sokszor hivatkoznak, amikor bibliai alap kell a bosszúhoz. Pedig itt nem erről van szó. Éppen a bosszú mértéken felüli használatát tiltja meg, ami abban a korban jelentős előre lépés volt.

Jézus nem így látja a helyzetet.

„Hallottátok, hogy megmondatott: „Szemet szemért, fogat fogért.” Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is!” (Máté 5, 38-39)

Három főünnep: Mindhárom ünnep legfontosabb része a hálaadás Istennek, elismerve, hogy minden, ami jó az Istentől van.

  1. Kovásztalan kenyerek ünnepe (Jézus halála) – Niszan hónap 15-22
  2. Aratás, vagy a hetek ünnepe (Szentlélek kitöltetése) – Szivan 6-7
  3. Betakarítás ünnepe, sátoros ünnep (Jézus születése?) – Tisrí hónap 15-21

Szövetség megkötése – áldozati állat vérével történik a szövetség tényleges megkötése. Csak a vér tisztít meg és törli el a bűnöket.

A szent sátor, a felszerelés és a szent ruhák elkészítése felajánlásokból készült az Isten által elhívott mesteremberek segítségével.

Szent sátor:

Papi ruhák:

Hosen: Igaz döntések, a tökéletes ismeret birtokában. Homlokdísz: „Istennek szentelt -> önmagában szent. Palást, köntös: Nem kell elfednie magát. Csengettyű: Szabad menetele van az Atyához.

Nyugalom napja:
Isten a szombatot szentnek nevezte, mely örök jel Isten és a népe között.
Keresztények a vasárnapot tartják a nyugalom napjának, mert Jézus vasárnap támadt fel.

Az Aranyborjú elkészítése több dolgot is megmutat:

  • Nem szeretünk várakozni
  • Nyugodtan megszegjük a parancsolatokat és még ideológiát is gyártunk hozzá
  • Fontosabb a nép követelését teljesíteni, mint Istenhez hűséges maradni
  • Van lehetőség szívből jövő közbenjáró imádságra
  • A hűtlenségnek súlyos következményei vannak (3000 ember elesik egy nap alatt)

Teljesen meglepő, de Isten nem büntette meg azonnal Áront.

Isten kezdeményezte a szövetséget a néppel, amelyet a nép elfogadott.

Habár az ÚR új kőtáblákat csináltat Mózessel és a közvetlen kommunikáció megmarad, de van egy nagyon fontos változás: az ÚR nem megy többé közvetlenül a néppel.

Amikor minden elkészül az ÚR rendelkezése szerint, akkor az ÚR dicsősége borította be a kijelentés sátrát. Ez is hirdeti a választottak gyülekezetének az ÚR örökkévaló szeretetét.

Az újszövetségi nép maga rendeltetett arra, hogy Isten temploma legyen: „Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által.” (Efezus 2, 19-22)

Be the first to comment

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.


*