Jobb az ÚR kezébe esni

2021-08-13 Admin 1

„Dávid ezt felelte Gádnak: Igen nehéz helyzetben vagyok. Inkább essünk az ÚR kezébe, mert nagy az ő irgalma. Csak ember kezébe ne essem!” (2 Sám […]

Ninivébe utazol, vagy Tarsisba?

2021-07-13 Admin 0

„Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre!   El is indult […]

Gonosz anyós – jó anyós

2021-06-27 Admin 0

„Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le.” (Péld 14, 1) Lelkész úr,feltétlenül jöjjön el egyszer, és beszéljen a […]

Az oltás és az oltalom

2021-05-30 Admin 3

„Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. – Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a […]

Babilon piacán nagy a kínálat

2021-04-25 Admin 0

„Meneküljetek Babilonból, mentse mindenki az életét, ne vesszetek el az ő bűne miatt! Mert az Úr bosszúállásának ideje ez, megfizet neki tetteiért. Aranyserleg volt Babilon […]

Jézus és a fertőző beteg

2021-03-25 Admin 0

„ Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, meg tudsz tisztítani. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így […]

A valódi keresztény

2021-03-03 Admin 0

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ő nevében” (Jámos 1,12) Egy csokoládétorta csokoládé nélkül nem csokoládétorta. Tiszta […]

Úton a menny felé

2021-02-06 Admin 1

„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk: Engedjétek hozzám jönni a […]